Akademicki wykład dr Elżbiety Ciborskiej w Bibliotece w Starej Wsi

 Parę dni temu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi odbył się wykład w ramach  cyklu „Limanowianie znani i nieznani”  z dr Elżbietą Ciborską pt.: ” Bohaterowie Starej Wsi – co o nich wiemy?”.

Na spotkanie przybyło wielu mieszkańców Limanowszczyzny m.in. Jan Skrzekut – Wójt Gminy Limanowa, Leszek Mordarski i Piotr Zoń – Radni Miasta Limanowa, Stanisław Ociepka – redaktor naczelny „Gazety Echo Limanowskie”, Karol Wojtas zanany limanowski historyk, Halina Mąka dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, Stanisław Wojtas  brat wykładowczyni z żoną oraz bliscy członkowie rodziny.

Jacenty Musiał dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi na wstępie mówił, że Stara Wieś obecnie to jedna z największych wsi gminy Limanowa. To miejscowość położona w przepięknej górskiej scenerii Beskidu Wyspowego o bardzo bogatej przeszłości i historii, którą tworzyli i tworzą wybitni mieszkańcy i rody, które bardzo dobrze zapisały się w historii tej wsi.

Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1415 r. gdzie była wówczas wsią prywatną. W  1520 r. należała do Słupskich ze Słupi,  a potem do Jordanów z Zakliczyna. Przez setki lat bardzo prężnie się rozwijała -  o tych wybitnych rodakach będzie mówiła pani Ciborska, która urodziła się w Mordarce.  Pani Ciborska to dr nauk humanistycznych, dziennikarka, medioznawczyni autorka „Księgi Limanowian”. Zafascynowana biografistyką, pisze biogramy, w tym dla Redakcji Polskiego Słownika Biograficznego PAN. Współpracuje z „Gazetą Echo Limanowskie” pisząc wiele ciekawych artykułów.

Wójt Jan Skrzekut otwierając spotkanie mówił, że cieszy się ogromnie z faktu, że po raz kolejny może uczestniczyć w wykładzie wybitnego rodaka.  Tym razem jest to dr Ciborska, która z tak ogromną pasją i zamiłowaniem dokumentuje pisząc biogramy wybitnych postaci nie tylko z Ziemi Limanowskiej. 

Dzięki posiadanej ogromnej wiedzy w sposób nietuzinkowy i barwny prezentowała wielu wybitnych mieszkańców Starej Wsi m.in. Marsów, Gawronów, Zoniów, profesora Januarego Zubrzyckiego, mjr Franciszka Młynarczyka, rektora Michała Śliwę oraz wielu innych. Poprosiła, aby dokumentować i opisywać dla przyszłych pokoleń ważne wydarzenia i postacie, które swoją postawą wnosiły i wnoszą ważną troskę o wszechstronny rozwój  „Małej Ojczyzny”.

Dr Ciborska została nagrodzona ogromnymi brawami, tym bardziej, że za wykład nie pobierała honorarium, a jak sama powiedziała na początku, czuje się zaszczycona, że mogła przyjechać do biblioteki w Starej Wsi i spotkać się z mieszkańcami bo z natury jest bardzo skromna osobą i dumna jest z faktu że jest Limanowianką.

Swój wykład dr Elżbieta Ciborską podsumowała następująco: „Zaproszona do świetnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi koło Limanowej, starałam się powiedzieć coś na temat bohaterów tej niezwykłej miejscowości. Oczywistym jest, że bohaterami Starej Wsi są jej przeszli, obecni i przyszli mieszkańcy. W tym kontekście podczas spotkania poświęciłam nieco uwagi sztuce poznawania bohaterów.   

             Służy temu biografistyka. Jest ona nauką ujmującą przebieg życia i losów zawodowych poprzez pisane biografie [z greckiego: bios – życie + grapho – piszę]. Jest najstarszym gatunkiem piśmiennictwa. Zajmowali się nią Grecy i Rzymianie. Spośród tych ostatnich Marek Tulliusz Cycero (106-43 p.n.e), zalecał, by w biografiach nie pisać nic, co jest fałszywe, a powiedzieć wszystko o swoim bohaterze, co jest prawdziwe. 

            Nic się od tego czasu nie zmieniło. 

  W najszerszym ujęciu biografistyka pozwala wydobywać z niepamięci fragmenty historii  i przekazywać je przyszłym pokoleniom. Temu służą słowniki biograficzne z pomnikowym Polskim słownikiem biograficznym na czele. W ujęciu jednostkowym i poszczególnych rodzin pozwala wrócić do korzeni, poznać genealogię sagi rodzinnej w myśl wskazania Czesława Miłosza: Jeżeli wasza pamięć zdoła wyrwać cząstkę z otchłani tego co było, to już dobrze. W tym duchu tworzyłam „Księgę Limanowian”, a w niej liczne biogramy związane ze Starą Wsią .                       

Dziś - w wieku globalizacji i informacji – znaczenie biografistyki niepomiernie wzrasta, gdyż otwarto archiwa, więc ogólny pęd do poznawania ich tajemnic stał się swoistą modą i wypełnianiem luk niepamięci. 

Globalizacji towarzyszy trend odwrotny – lokalizacji. Za sprawą cyberprzestrzeni nasze lokalne odkrycia mogą zainteresować cały świat w skali dotąd nienotowanej! Dlatego warto podjąć przygodę z biografistyką, zaczynając od siebie i swego otoczenia, gromadząc starannie wszelkie ślady niczym kostki domina, aż pewnego dnia ukaże się nam całościowa poszukiwana biografia. Może to być nawet biografia każdego z nas, pisana z myślą o przyszłości. Bowiem biografia żyje na dobre, gdy nas już nie stanie”.

Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Limanowa oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi podziękowali za przeprowadzenie wręcz akademickiego wykładu, który na długo pozostanie w naszej pamięci.

Kolejne spotkanie z cyklu „Limanowianie znani i nieznani” odbędzie się 22 sierpnia (czwartek)  2019 roku o godzinie 18:00 w Bibliotece Publicznej w Pisarzowej. Wykład pt.: „Limanowianki na drodze ku niepodległości” poprowadzi dr Tomasz Jacek Lis. Serdecznie zapraszamy. 

Tagi: ,