,,Szlaki Papieskie to narodowe relikwie” – spotkanie w bibliotece w Pisarzowej

 W środę, 30 lipca, do Biblioteki Publicznej w Pisarzowej zawitali niezwykli goście: Urszula Własiuk – Prezes Fundacji Szlaki Papieskie oraz Jerzy Rieger – muzyk, pianista, który należał do środowiska duszpasterstwa akademickiego Karola Wojtyły. Tematem spotkania były ,,Szlaki papieskie na Ziemi Limanowskiej” i osobiste wspomnienia Jerzego Riegera, który jako nastoletni chłopiec wędrował po górach z księdzem Wojtyłą.

Spotkanie otworzył dyrektor Gminnej Biblioteki w Starej Wsi – Jacenty Musiał, który zaznaczył, że przedsięwzięcie jest zorganizowane w celu uczczenia przypadającej w tym roku 40. Rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła do kraju.

Przybyły na spotkanie wójt Jan Skrzekut, zaakcentował, iż prelegenci wypełniają testament Papieża, pilnując wytyczonych szlaków i stoją na straży papieskiego nauczania.  Na spotkaniu obecni byli także – Andrzej Malinowski oraz Władysław Lachor – radni gminy Limanowa, mieszkańcy oraz turyści.

Następnie Jerzy Rieger rozpoczął swoją sentymentalną opowieść.

- Ksiądz Wojtyła był turystą od dziecka. Jako wikariusz u świętego Floriana organizował duszpasterstwo akademickie dla młodych osób, których porwał swoją osobowością – zaczął Jerzy.

- Poznałem go w II klasie liceum. Byliśmy w różnym wieku, mieliśmy różne charaktery, łączył nas Kapłan do którego mówiliśmy – Wujek. Nazywaliśmy się rodzinką. Chodziliśmy z ks. Wojtyłą, prowadził nas po górach, w których majestat gór kojarzył nam się z majestatem Boga – kontynuował.

Jerzy Rieger zwrócił uwagę na fakt, że były to czasy, w których widok księdza z plecakiem z grupą młodzieży należał do rzadkości. Msza św. w lesie, na ołtarzu zrobionym z odwróconego ołtarza był niezwykłym przeżyciem. Ksiądz Wojtyła chodził przeważnie z tyłu grupy, z różańcem w ręku, każdy mógł podejść i porozmawiać.

- Pamiętam, jak raz wypłynąłem z księdzem Wojtyłą kajakiem na jezioro. Kapłan wyjął brewiarz i zaczął się modlić. Nagle zerwał się gwałtowny wiatr, tak, że kajak trząsł się na wszystkie strony. Duchowny nie podniósł nawet oczu znad brewiarza. To pokazuje, jak głęboko potrafił zatopić się w modlitwie – wspominał Jerzy Rieger.

Ksiądz Wojtyła był człowiekiem niezwykle pokornym. – Nigdy w jego obecności nie czułem się skrępowany ani onieśmielony. Wręcz przeciwnie, zawsze czułem się ważny – podkreślał Jerzy. Kapłan często powtarzał: ,,Dziękuję, że znaleźliście dla mnie czas.

Przyszły Papież nie migał się od biwakowych zajęć i ogólnie przyjętej zasady: Jedni gotują, inni myją. Nieraz szorował blaszane menażki piaskiem w zimnym potoku.

- Wujek miał świetną kondycję, graliśmy z nim piłkę, śpiewaliśmy piosenki żołnierskie, ludowe, religijne. Kapłan uczył nas, że w życiu tylko ambitne cele mogą doprowadzić nas na szczyt. Mówił, że w górach jest bliżej do Boga. Raz zapytano go: Czy to wypada, by kardynał jeździł na nartach? Na co, duchowny odpowiedział: Nie wypada, by kardynał źle jeździł na nartach. Po wyborze na Papieża otrzymaliśmy list, w którym Papież napisał do nas: ,,Wujek zostaje”. Został, ale od tej pory był naszym Wielkim Wujkiem – zakończył wspomnienia Rieger.

Następnie głos zabrała Urszula Własiuk, która na wstępie przypomniała ideę działania Fundacji Szlaki Papieskie. Fundacja działa w Krakowie od roku 2003, pod patronatem honorowym Metropolity Krakowskiego. Dokumentuje i opisuje miejsca odwiedzane przez ks., bp., kard. Karola Wojtyłę, oraz opisuje i wytycza na podstawie dokumentów trasy turystyczne, które przeszedł na terenie Polski. Współpracuje z samorządami i instytucjami kościelnymi w całej Polsce. Działalność Fundacji służy utrwalaniu pamięci o św. Janie Pawle II, oraz propagowaniu Jego nauczania. Dwukrotnie nominowana do nagrody TOTUS – 2013 i 2015. Mottem działania Fundacji jest prośba św. Jana Pawła II: Pilnujcie mi tych szlaków (Nowy Targ, 8 VI 1979)

Szlaki Papieskie zostały otwarte i symbolicznie poświęcone 26 V 2003 w Rabce-Zdroju. Tak zostało zapoczątkowane rozwinięte na szeroką skalę dzieło utrwalania polskich śladów naszego wybitnego Rodaka. Oznakowanie Szlaków Papieskich to dar dla Jana Pawła II z okazji 25-lecia Pontyfikatu. Inicjatorem był zawiązany w tym celu Społeczny Komitet Organizacyjny (przekształcony wkrótce w Fundację Szlaki Papieskie), złożony z przedstawicieli Krakowa oraz lokalnych władz samorządowych i parafii.

Od tamtego czasu zasięg Szlaków Papieskich stale się powiększa – obecnie siatka Szlaków Papieskich, pokrywa wszystkie góry w Polsce i północną część kraju (Szlaki Kajakowe). Nazwy Szlaków Papieskich odpowiadają nazwom pasm górskich lub regionów geograficznych, nie są związane z podziałem administracyjnym Kraju.

- Fundacja Szlaki Papieskie została powołana jeszcze za życia Ojca Świętego, a jej celem jest wypełnianie prośby Jana Pawła II, wypowiedzianej w Nowym Targu w 1979 roku – „Pilnujcie mi tych szlaków”. Zajmuje się dokumentowaniem tras przemierzanych przez ks. Karola Wojtyłę oraz propagowaniem idei wędrowania połączonego z duszpasterstwem turystycznym – podsumowała pani Urszula.

Na zakończenie wójt podziękował prelegentom za przybycie wręczając symboliczne podziękowania. Jacenty Musiał podsumowując spotkanie podkreślił: Szlaki Papieskie w Polsce są unikatowe w skali światowej, ponieważ nie zdarzyło się, by człowiek tak wielkiej miary jak Papież odwiedził turystycznie tak wiele miejsc. Kard. Stanisław Nagy mówił, że to największa pamiątka po nim, ,,największym Synu naszego narodu” i w pewnym sensie narodowe relikwie”.

Na uwagę zasługuje fakt, że goście za spotkanie nie pobrali żadnego honorarium.

Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych i przebiegało w rodzinnej atmosferze. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe obrazki i wpisali się do Księgi Pamiątkowej.

Przedsięwzięcie zorganizowane było w ramach WAKACJI 2019 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi wraz z filiami pod hasłem ,,Najbliżsi czytają dzieciom”

 

 

 

Tagi: ,