Wykład o Wincentym Gawronie w bibliotece na Starej Wsi

 

 

Limanowszczyzna jest ziemią, z której wyrosło wiele wybitnych postaci. Jedną z nich, jest bez wątpienia Wincenty Gawron (1908 – 1991) urodzony w Starej Wsi, artysta – malarz, żołnierz, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz, powstaniec warszawski, działacz społeczny. Ale czy ta osoba, która tak mocno jest zakotwiczona w historii i kulturze naszego regionu jest dobrze znana mieszkańcom? By wyjść naprzeciw społecznym oczekiwaniom i realizując zadania edukacji regionalnej Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi oraz Muzeum Etnograficzne w Krakowie zorganizowały wykład pt.: „Wincenty Gawron - znany czy nieznany syn Ziemi Limanowskiej?” Prelekcja odbyła się we czwartkowe popołudnie w bibliotece na Starej Wsi. Prelegentem był Karol Wojtas, znany historyk, ceniony regionalista i licencjonowany przewodnik miejski po Krakowie.

Na spotkanie przybył Mateusz Żebrowski z Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Wójt Gminy Limanowa – Jan Skrzekut, rodzina omawianego bohatera, nauczyciele, pracownicy bibliotek oraz liczni mieszkańcy. Wszytskich przybyłych powitał dyrektor Jacenty Musiał. Z racji tego, iż wykład był zorganizowany w przerwie między świątecznej, nie mogło zabraknąć świątecznego akcentu. Spotkanie uświetnił występ zespołu MOL BAND ze Starej Wsi. MOL BAND to grupa wybitnie utalentowanych młodych muzyków, z powodzeniem reprezentujących nasz region na gminnych, powiatowych i ogólnopolskich przeglądach. Kiedy ze sceny popłynęły znane, góralskie pastorałki, atmosfera świąteczna udzieliła się każdemu. Po tym rozśpiewanym preludium, miejsce muzyków zajął prelegent.

Referent Karol Wojtas na podstawie materiałów archiwalnych przedstawił życie oraz walkę o wolną Polskę Wincentego Gawrona pseudonim „Kowalewski”. Podczas referatu przedstawiona została także działalność artystyczna i pisarska Wincentego Gawrona z uwzględnieniem dzieł artysty znajdujących się w Limanowej oraz w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Wincenty Gawron, jak na samym początku podkreślił Karol Wojtas jest znany na Ziemi Limanowskiej głównie, jako artysta i publicysta, ale czy większość społeczeństwa Limanowszczyzny zdaje sobie sprawę, że był także więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz i przyjacielem rotmistrza Witolda Pileckiego?

Wincenty Gawron urodził się 28 stycznia 1908 roku w Starej Wsi, a zmarł 25 sierpnia 1991 roku w Nowym Sączu. Był synem Jana Gawrona – wieloletniego wójta Starej Wsi oraz Anny z Dębskich. Szkołę powszechną ukończył w Limanowej, następnie kontynuował naukę w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych we Lwowie a następnie w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Tam uczył się u takich artystów jak Karol Homolacs czy Henryk Uziembło. Od 1935 roku studiował grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tam rozwinął swój nieprzeciętny talent artystyczny, studiując grafikę pod kierunkiem wybitnych profesorów między innymi Stanisława Ostoi Chrostowskiego. W Warszawie podjął pracę w Towarzystwie Ochrony Sztuki Ludowej. Był także pracownikiem Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz członkiem Towarzystwa Popierania Artystycznego. Dla Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Muzeum w Katowicach wykonywał plansze etnograficzne. Po wybuchu II wojny światowej jesienią 1939 roku Wincenty Gawron powrócił w rodzinne strony i związał się z polskim ruchem oporu. Był członkiem Związku Czynu Zbrojnego, którego założycielem był Franciszek Znamirowski ze Starego Sącza. Wincenty Gawron organizował bojowe komórki tej organizacji na terenie powiatu limanowskiego. Został aresztowany przez Gestapo w grupie dwudziestu osób 18 stycznia 1941 roku w Mordarce, kiedy przebywał u swojej siostry Marii Biernat. Przez pięć tygodni przebywał w więzieniu w Nowym Sączu, następnie został przewieziony do więzienia w Tarnowie, skąd 5 kwietnia 1941 roku został wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Tam Wincenty Gawron stał się numerem obozowym 11237. W obozie zaprzyjaźnił się z rotmistrzem Witoldem Pileckim (który w obozie przebywał, jako Tomasz Serafiński). Wincenty Gawron pracował w najpierw w Abbruchkommando a następnie w obozowej rzeźbiarni. W owej „rzeźbiarni”, w której pracowali wybitni polscy artyści uwięzieni przez Niemców w obozie koncentracyjnym Wincenty Gawron poznał Xawerego Dunikowskiego czy także Bronisława Czecha. W obozie malował portrety, karykatury oraz projektował i rzeźbił różne przedmioty na zlecenie władz KL Auschwitz. W maju 1942 roku Wincenty Gawron z drugim więźniem Stefanem Bieleckim uciekł z podobozu w Harmężach. Po licznych perypetiach dotarł w rodzinne strony. Tu ukrywał się oraz związał się z 1 PSP AK. We wsi Kicznia utworzył oddział AK. Zagrożony ponownym aresztowaniem przez Niemców wyjechał do Warszawy. Po wybuchu powstania warszawskiego 1 sierpnia 1944 roku wziął w nim czynny udział walcząc między innymi w zgrupowaniu "Róg". Walczył na Starym Mieście i w Śródmieściu. Po upadku powstania wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną i trafił do obozu przejściowego w Pruszkowie, z którego uciekł. Następnie został aresztowany przez NKWD, ale i tym razem zdołał zbiec. Następnie wydostał się z Polski przez Czechosłowację i udał się do Italii gdzie trafił do II Korpusu Polskiego we Włoszech. Tam ponownie spotkał rotmistrza Witolda Pileckiego.

Po demobilizacji Armii Andersa Wincenty Gawron udał się na emigrację najpierw do Kanady a później do Stanów Zjednoczonych. Zamieszkał w Chicago gdzie stworzył prywatne Muzeum Józefa Piłsudskiego, w którym zgromadził liczne militaria i przedmioty związane z historią polskiego oręża. W Stanach Zjednoczonych tworzył, jako artysta różnego rodzaju grafiki, obrazy projektował witraże oraz pisał. W miarę zmian w PRL i rozluźnieniu sytuacji politycznej zaczął odwiedzać ojczyznę. Doświadczenia z okresu obozowego znalazły wyraz w obrazach, grafikach i rysunkach Wincenta Gawrona. Wiele tych prac, powstałych podczas pobytu w obozie jak i po wojnie, artysta przekazał Państwowemu Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. Swoje wspomnienia z pobytu w KL Auschwitz Wincenty Gawron spisał pod tytułem „Ochotnik do Oświęcimia”, które zadedykował pamięci Witolda Pileckiego. Zostały one wydane w latach 90. XX wieku. Podczas kolejnego pobytu w Polsce w 1991 roku zmarł w szpitalu w Nowym Sączu. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Limanowej w obrębie cmentarza wojennego 366 przy ścianie pomnikowej. Po wykładzie, przy kawie i ciastku, długo jeszcze toczyła się dyskusja na temat lokalnych, wielkich rodaków, którzy wnieśli niekwestionowany wkład w historię i kulturę naszego regionu, a których sylwetki wymagają przybliżenia, zwłaszcza młodemu pokoleniu. Są to kolejne wyzwania, jakie nam, współczesnym, stawia historia. To na nas dziś, spoczywa odpowiedzialność za pamięć, którą winniśmy Wielkim Synom Ziemi Limanowskiej.

Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Limanowa – Jan Skrzekut, który złożył podziękowanie za zorganizowane spotkanie i wyraził uznanie dla wiedzy prelegenta. Jak podkreślił, w społeczeństwie istnieje wielka potrzeba tego typu spotkań i edukacji regionalnej, która kształtuje naszą lokalną tożsamość. ,,Wincenty Gawron, to postać, która zasługuje na upamiętnienie, to nasz limanowski Pilecki,, – zaznaczał Jan Skrzekut. Ze swej strony zadeklarował, iż gmina dołoży wszelkich starań, by pamięć o wybitnych Synach Ziemi Limanowskiej nie została zapomniana.  Na koniec wszystkim zebranym złożył noworoczne życzenia.

Tagi: ,