POMNIK KOMENDANTA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ODSŁONIĘTY

 Dzień 28 października 2018 r. przeszedł do historii miasta Limanowa. Limanowianie świętując 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, obchodzili 100. rocznicę poświęcenia limanowskiego kościoła oraz odsłonili pomnik Komendanta Józefa Piłsudskiego. Postaci niezwykłej: architekta niepodległości Polski, męża stanu, twórcy organizacji niepodległościowych, żołnierza inspirującego miliony, przywódcy, który skonsolidował i obronił młode państwo polskie.
Patriotyczne uroczystości objął Patronatem Narodowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Niedzielną uroczystość rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Bazylice pw. Matki Boskiej Bolesnej, której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. Po Mszy Św. nastąpiło odsłonięcie pomnika Komendanta Józefa Piłsudskiego, na Małym Rynku w Limanowej. Wzniesienie pomnika Komendantowi Józefowi Piłsudskiemu, jest wyrazem wielkiego szacunku do przeszłości i wielkiej miłości do umiłowanej Ojczyzny. Dzięki determinacji, uporowi i wierze udało się ten pomnik wybudować. Nie byłoby tego święta, gdyby nie środowisko patriotyczne w Limanowej – inicjatorzy budowy: Stowarzyszenie Limanowianie w Stulecie Niepodległości oraz fundatorzy pomnika.

W ceremonii odsłonięcia monumentu wzięli udział: Jego Ekscelencja Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, Konsul Generalna Węgier w Krakowie prof. Adrenne Körmendy, Senator RP Jan Hamerski, posłowie na Sejm RP: Wiesław Janczyk, Józef Leśniak, Edward Siarka, radni sejmiku województwa Małopolskiego: Urszula Nowogórska i Grzegorz Biedroń, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej o/Kraków z dr hab. Filipem Musiałem przedstawiciele władz samorządowych powiatu oraz miast i gmin powiatu limanowskiego. Nie zabrakło przedstawicieli organizacji niepodległościowych: członków Stowarzyszenia Limanowianie w Stulecie Niepodległości, Strzelców ze Związku Strzeleckiego Strzelec Jednostek Strzeleckich z Limanowej i Tymbarku, grupy rekonstrukcyjnej Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej oraz limanowskich harcerzy. Na uroczystości licznie reprezentowane były poczty sztandarowe oraz delegacje z kwiatami. Łącznie kwiaty złożyły 54 delegacje. Część artystyczną zapewniły limanowskie chóry: Canticum Iulilaeum, Chór Męski, Chór Chłopięcy oraz orkiestra „Echo Podhala”.

Po uroczystym przecięciu wstęgi, w niebo wypuszczono 1000 biało-czerwonych balonów oraz wykonano salwę armatnią dla uczczenia bohaterów walk o niepodległość Polski.

Po uroczystości wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na ciepły posiłek na płycie rynku. Tam też przy dźwiękach muzyki legionowej, można było nabyć pamiątki związane z historyczną uroczystością. Nie zabrakło też niespodzianki dla dzieci – rozdawano pięknie ilustrowane wydawnictwo pt.: „100 na 100 antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości”. Publikacja wydana została przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, wydawcę legendarnego „Elementarza” Mariana Falskiego.

Pomnik Komendanta Józefa Piłsudskiego wzniesiony w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, powstał dzięki ofiarności i hojności społeczeństwa limanowskiego. Wykonawcą pomnika był artysta rzeźbiarz Andrzej Pasoń, natomiast architekturę wokół pomnika zaprojektowała arch. Justyna Szewczyk. 

Niech odsłonięty w Limanowej pomnik Komendanta Józefa Piłsudskiego na kasztance, skupia wokół siebie wszystkie środowiska, dla których dobro umiłowanej Ojczyzny jest najwyższym obowiązkiem. Niech treści wyryte w kamieniu i metalu utrwalą w naszej pamięci wierność oraz poświęcenie dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a w przyszłości przypominają pokoleniom Polaków o cenie miłości Boga i Ojczyzny.

Tagi: ,