ŚWIĘTO ZAWODÓW 2018

 W czwartek 25 października br. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej, odbyła się kolejna edycja Święta Zawodów. Ponad 1200 uczniów klas ósmych szkoły podstawowej  i trzecich klas  gimnazjum odwiedziło limanowski Mechanik. Na niedawno otwartej hali sportowej, zaprezentowały się cztery szkoły zawodowe (ZSTiO Limanowa, ZS nr 1 Limanowa, ZSTI Mszana Dolna, ZSP Mszana Dolna), które   uczestniczą w realizacji projektu pod nazwą Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu Powiatu Limanowskiego. Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w szkołach z terenu Powiatu Limanowskiego prowadzących kształcenie w branżach mechanicznej i górniczo – hutniczej, turystyczno – gastronomicznej poprzez utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej, organizację kursów, staży, doradztwa zawodowego, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, doskonalenie nauczycieli, a także adaptację i zakup wyposażenia do pracowni zawodowych. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 5 624 713, 61 PL.

Imprezę pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy
i Starosty Powiatu Limanowskiego Jana Puchały otworzył Dyrektor ZSTiO Jan Skrzekut wraz
z przybyłymi gośćmi : Janem Puchałą Starostą Powiatu Limanowskiego, Mieczysławem Urygą Wicestarostą Powiatu Limanowskiego, Arturem Krzakiem Dyrektorem Wydziału Edukacji
i Sportu Starostwa Powiatowego w Limanowej. Wraz z młodzieżą, która mogła zwiedzić stoiska szkół i pracownie ZSTiO , przybyli opiekunowie i dyrektorzy szkół. Młodzież z zainteresowaniem zwiedzała ekspozycje i pracownie, zwracając szczególną uwagę na stoiska prezentujące pasje uczniów Mechanika.

Dzień wcześniej tj. 24 października 2018 r. w ZSTiO zostało zorganizowane szkolenie pod nazwą Rola pracodawców w szkole zawodowej. Szkolenie skierowane było dla pracodawców, szkolnych doradców zawodowych i pedagogów szkół podstawowych. Prelegentami byli : Agata Suszczyńska – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego , Ewa Matras i Justyna Górka
z Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej, Marek Kuna i Krzysztof Młynarczyk z ZSTiO. Szkolenie wpisane w tegoroczną edycję Święta Zawodów, dotyczyło współpracy
z pracodawcami w ramach kształcenia zawodowego.

Tagi: ,