Oświadczenie

 

                                                         Oświadczenie     

    Jako Prezes Stowarzyszenia Kulturalno -Oświatowego Ziemia Limanowska wyrażam ubolewanie z powodu kolejnej likwidacji grobu zasłużonych osób dla historii Polski spoczywających na cmentarzu parafialnym w Limanowej. W dniu 21 września 2018 r. bezpowrotnie został zniszczony nagrobek ks. Ignacego Zonia  współzałożyciela organizacji Wolność i Niezawisłość  prześladowanego przez władze UB. Nagrobek ufundowali harcerze ze Szczecina w 1967 r. Osoba ks. Ignacego Zonia do tej pory otaczana jest żywą pamięcią w mieście Czerwieńsk woj. lubuskie gdzie w roku 2014 został mu nadany pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela miasta wraz z nadaniem Jego imieniem nazwy ulicy. Dlatego wnioskuję o powołanie Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami zasłużonych obywateli  Powiatu Limanowskiego, którego celem będzie zinwentaryzowanie i opieka nad mogiłami osób zasłużonych dla historii Polski spoczywających na cmentarzach Powiatu Limanowskiego. Głównym celem Komitetu powinna być troska przed likwidacją grobów oraz opieka połączona z działaniami związanymi  z uregulowaniami prawnymi własności grobów wraz z przeprowadzeniem koniecznych remontów. Apeluję do parlamentarzystów i władz państwowych o szybkie dostosowanie prawa chroniącego dziedzictwo narodowe jakim są groby naszych bohaterów. Niech powołanie Społecznego Komitetu będzie żywym  pomnikiem ufundowanym  na rzecz młodych pokoleń z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości, w celu zachowania pamięci o wielkich naszych przodkach. Apeluję do wszystkich ludzi kochających Polskę o czujność  by żaden  grób naszych wielkich bohaterów spoczywających na cmentarzach Powiatu Limanowskiego nie został już  utracony bezpowrotnie.

 

                                                   Stefan Hutek

Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Ziemia Limanowska

 Radny Powiatu Limanowskiego