„Aktywny samorząd” – złóż wniosek na zakup sprzętu elektronicznego

 obrazek - komputer

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca mieszkańców Powiatu Limanowskiego do skorzystania z oferowanego wsparcia finansowego do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania w ramach środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przyjmowanie wniosków mija z dniem 30 sierpnia 2018r.

Dofinansowanie można otrzymać w ramach Modułu I pilotażowego programu “Aktywny samorząd” w obszarze B (likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym) w zadaniu nr 1.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Zgodnie z dokumentem PFRON Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku” 2018 można się starać o następujące kwoty dofinansowania:

  • dla osoby niewidomej – 20000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie – 12 000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku –8 000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5000 zł

Wymagany jest udział własny Wnioskodawcy w wysokości co najmniej 10%

Celem usprawnienia Realizator przygotował katalog rzeczowy sprzętu i urządzeń, które mogą być objęte dofinansowaniem:

–   podstawowe oprogramowanie – standardowe oprogramowanie do 600 zł np. edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, słowniki, przeglądarki internetowe, encyklopedie, programy edukacyjne;

 

–   podstawowy sprzęt komputerowy – standardowy sprzęt komputerowy nie będący specjalnie zaprojektowany i produkowany na potrzeby osób z dysfunkcją narządu wzroku lub osób z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych, tj. jednostka centralna komputera (w której skład wchodzą m.in.: procesor, płyta główna, pamięć operacyjna, twardy dysk, zasilacz, obudowa) np. komputer stacjonarny  2100 zł wraz z monitorem do 800 zł, komputer o budowie kompaktowej typuall-in-one (wszystko w jednym), komputer przenośny typu lap-top do 2000 zł, notebook, netbook, palmtop, PDA, a także standardowe urządzenia i podzespoły elektroniczne; do 600 zł na drukarkę, urządzenia wielofunkcyjne.

–   specjalistyczne oprogramowanie komputerowe –oprogramowanie, w tym aktualizacyjne, które nie jest oprogramowaniem podstawowym, posiadające szczególne znamiona przystosowania do potrzeb osób z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych albo z dysfunkcją narządu wzroku oraz schorzeń współistniejących np. oprogramowanie logopedyczne, rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją narządu wzroku i inne;

–   specjalistyczny sprzęt komputerowy – stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej np. klawiatura brajlowska, klawiatura z większymi klawiszami, dostosowanymi nakładkami i ramkami, mysz pneumatyczna, mysz sterowana głową, urządzenia umożliwiające poruszanie kursorem poprzez ruchy wykonywane głową lub za pomocą mrugania, monitor komputerowy o przekątnej ekranu przekraczającej 24”, skanery ręczne, urządzenia nawigacyjne w tym specjalistyczne nawigatory GPS;

–  elektroniczne urządzenia współpracujące  z podstawowym sprzętem komputerowym, sprzęty i urządzenia posiadają szczególne, funkcjonalne znamiona przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych np. lupa elektroniczna, powiększalnik komputerowy w tym stacjonarny lub przenośny, syntezator mowy, udźwiękowiony słownik, dyktafon, notatnik cyfrowy, ultrabooki;

–  urządzenia brajlowskie – samodzielnie funkcjonujące, elektroniczne urządzenia nie posiadające znamion podstawowego sprzętu komputerowego i podstawowego oprogramowania, które to urządzenia posiadają szczególne znamiona przystosowania dla osób z dysfunkcją wzroku,  umożliwiające co najmniej:

–  przetwarzanie grafiki i/lub tekstu na pismo Braille’a i/lub na formę wypukłych rysunków, np. linijki brajlowskie, monitory brajlowskie, tablety wypukłe, notatniki brajlowskie;

–  wykonywanie wydruków w piśmie Braille’a i/lub w formie rysunków wypukłych m.in. na nośnikach papierowych, foliach, papierze pęczniejącym np. drukarki brajlowskie, termograficzne;

–  urządzenia lektorskie – samodzielnie funkcjonujące, elektroniczne urządzenia nie posiadające znamion podstawowego sprzętu komputerowego i podstawowego oprogramowania, które to urządzenia posiadają szczególne znamiona przystosowania dla osób z dysfunkcją wzroku poprzez umożliwienie rejestrowania i/lub przetwarzania grafiki i/lub tekstu na mowę syntetyczną i/lub na dane cyfrowe.

Realizator wskazuje na możliwość dofinansowania: telefonów udźwiękawiająco-mówiących w indywidualnych przypadkach. Wnioskodawca musi uzasadnić potrzebę zakupu takiego przedmiotu. Max. kwota dofinansowania 800 zł.

Na wnioski czekamy do 30 sierpnia 2018r. Wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej (tj. ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa) w punkcie informacyjnym, oraz na stronie tutejszego Centrum.

Zobacz więcej i pobierz wniosek.

Masz pytanie? Zadzwoń pod numer (18) 3337912 i zdobądź informacje. Szczegółowych informacji udziela Pani Małgorzata Frączek.

Tagi: ,