Pielgrzymka do źródeł wiary i miłości ojczyzny -Rzym msza św. przy grobie Jana Pawła II

W czwartek 15 marca 2018 r. dane nam było uczestniczyć w mszy św. polskiej na grobie św. Jana Pawła II.Głównym celebransem w grupie ponad 50 polskich kapłanów był biskup pomocniczy Diecezji Lwowskiej Edward Kawa.Warto dodać że franciszkanin Biskup Edward Kawa ma 39 lat i jest najmłodszym biskupem w Europie. Jan Paweł II jako największy z Polaków jest wzorem miłości Boga i Ojczyzny. Jego nauczanie i wielkość posługi papieskiej na trwale wpisało się dzieje ludzkości. Z dumą przechodzi się w różne miejsca Włoch gdzie mamy Jego imieniem upamiętnione ulice i place. Wielkim wyróżnieniem jest również dla nas społeczności szkolnej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  w Limanowej nosić imię Jana Pawła II. Msza św. przy Jego grobie była najważniejszym wydarzeniem naszej pielgrzymki.Po mszy św. mogliśmy podziwiać piękno najważniejszyk bazzylik rzymskich tj. Bazyliki św. Piotra oraz Bazyliki św. Jana na Lateranie. Od jutra już zaczynamy powrót do naszej kochanej ojczyzny Polski. Na naszym pielgrzymkowym szlaku pozostaje Asyż, Padwa gdzie będziemy mieli mszę św. w piątek o godz. 17:00 oraz Wiedeń- Kahlemberg gdzie również będziemy mieli msze św. dziękczyną za dar naszej ojczyzny Polski.

                                                                                                                                         Stefan Hutek