Pomnik Józefa Piłsudskiego

 W tym roku będziemy uroczyście obchodzić setną rocznicę odzyskania niepodległości. Dumni jesteśmy z tego, że oficjalne, państwowe obchody rozpoczęły się na ziemi limanowskiej. Kiedy Józef Piłsudski wspominał Limanową powiedział: „Tu czułem się w Ojczyźnie, czułem się potrzebny dla niej jako jej obrońca”. Pamiętamy o tych słowach, ale i o całym czynie zbrojnym tego wielkiego Polaka.


Chcąc uczcić naszego bohatera Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914 zwróciło się do Rady Miasta z inicjatywą budowy pomnika komendanta Józefa Piłsudskiego.„Pomnikiem tym chcemy docenić także wszystkich bohaterów, dążących do odzyskania niepodległości Polski -na polach bitewnych i w gabinetach politycznych” – mówią pomysłodawcy.Mieszkańcy miasta zawsze z dużym szacunkiem podchodzili do historii naszego kraju, a przez to również do ludzi, którzy ją tworzyli. Największym pomnikiem naszej narodowej historii w Limanowej jest Bazylika upamiętniająca 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Mamy też Krzyż postawiony na 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem, czy pomnik Nieznanego Żołnierza oraz krzyż dla uczczenia 2000-lecia chrześcijaństwa. Pomnik Józefa Piłsudskiego, wspólnie postawiony przez społeczeństwo limanowszczyzny, podobnie jak tamte pomniki, będzie wyrazem naszego patriotyzmu. Będzie to również nasz wkład w ogólnonarodowe obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. 

„Dla przeprowadzenia inicjatywy budowy pomnika zawiązało się Stowarzyszenie LIMANOWIANIE W STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI – mówi Adam Lachcik prezes stowarzyszenia. Posiadamy osobowość prawną. Mamy opracowany już projekt pomnika Komendanta Józefa Piłsudskiego na Kasztance, autorstwa Andrzeja Pasonia magistra sztuki, artysty rzeźbiarza. Gromadzimy szerokie grono osób chcących przyczynić się do godnych obchodów naszego narodowego święta. Każdy może zaangażować się w dzieło budowy tej szczególnej dla miasta pamiątki. Poprzednie pokolenia limanowian nie żałowały wysiłku ani środków aby uszanować to, co dla nas Polaków jest święte. Nie bądźmy gorsi, -oni przecież budowali pomniki w dużo cięższych materialnie czasach i dali radę”.

Władze miasta popierają tę inicjatywę, planując zlokalizować pomnik w centrum Limanowej - na Małym Rynku. Inicjatywa będzie godnym uhonorowaniem osoby Komendanta. Dzięki tej lokalizacji pomnik będzie dostępny dla mieszkańców i turystów odwiedzających nasze miasto. Realizacja pomnika ma być wykonana ze zbiorki publicznej, głównie z datków mieszkańców Limanowej.

Ofiarodawców chcących wesprzeć budowę pomnika prosimy o wpłaty na konto Stowarzyszenia „Limanowianie w Stulecie Niepodległości” Bank Spółdzielczy w Limanowej, nr konta: 41 8804 0000 00700001 2021 0001 lub bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego 
w Limanowej, nie ponosząc dodatkowych opłat. W podziękowaniu za finansowe wsparcie inicjatywy, Stowarzyszenie przesyłać będzie na adresy ofiarodawców – pamiątkowe cegiełki.

Zachęcamy też do wszelkiej aktywności na rzecz utrwalania postaw patriotycznych w naszym środowisku. Jest to praca, którą pozostawimy potomnym zarówno w wymiarze materialnym jak i przede wszystkim duchowym. Nasza polska wolność tak dużo kosztuje. Ale to, co kosztuje, właśnie stanowi wartość.  

Tagi: ,