Przetarg na remont Limanowskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki

 

Ogłoszony został przetarg na przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Limanowskiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki. Na składanie ofert zainteresowani mają czas do 22 listopada 2017 r.


Zadanie podzielne jest na dwie części:

Część 1: Limanowski Dom Kultury


Zakres prac obejmuje przebudowę i rozbudowę części składającej się z sali widowiskowej wraz z niezbędnym zapleczem technicznym oraz foyer z węzłem szatniowo-kasowym i sanitarnym, z dodatkowym foyer od strony północnego wejścia do budynku łączące komunikacyjnie salę widowiskową. Termin realizacji: do 30 listopada 2018 r.

Część 2: Miejska Biblioteka


Dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku o pomieszczenia biblioteki miejskiej wraz z pracowniami i galerią oraz z dostosowaniem niektórych istniejących przyłączy do nowopowstałej bryły i urządzeniem terenu inwestycji. Termin realizacji: do 30 czerwca 2019 r.

Inwestycja możliwa będzie dzięki pozyskanemu przez Miasto dofinansowaniu. Remont Limanowskiego Domu Kultury zrealizowany zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego na lata 2014 – 2020, a Miejska Biblioteka z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej

Tagi: ,