80. rocznica strajku chłopskiego

 27 sierpnia 2017r. w Kasince Małej odbyła się uroczystość religijno – patriotyczna z okazji 80. rocznicy strajku chłopskiego. Obchody rozpoczęły się od złożenia symbolicznych wiązanek kwiatów na mogile poległych w strajku chłopskim oraz przy pomniku na osiedlu „Szczypki”. W imieniu Starosty Limanowskiego Jana Puchały wiązankę kwiatów i znicze złożyli Franciszek Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Ewa Filipiak, Maria Bożek i Antoni Róg - Radni Powiatu Limanowskiego.

Następnie odbyła się msza święta w intencji dziewięciu kasinczan oraz wszystkich rodaków poległych w strajku w 1937r. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się na boisku sportowym przed budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej, gdzie nastąpiło złożenie meldunku, przegląd pododdziałów oraz podniesienie flagi państwowej na maszt. Podczas uroczystości odśpiewano Hymn Polski i odczytano Apel Poległych. Następnie powitano zaproszonych gości , wręczono odznaczenia oraz odśpiewano Rotę. Uroczystość zakończył koncert orkiestry dętej „ECHO GÓR” z Kasinki Małej.

 

Przypomnijmy. 80. lat temu miał miejsce największy polityczny zryw w Polsce w okresie międzywojennym – Wielki Strajk Chłopski. 15 sierpnia 1937 r. w dzień Święta Czynu Chłopskiego mieszkańcy wsi wystąpili przeciwko władzy. W strajku wzięło udział kilka milionów osób, głównie mieszkańców wsi. Również Ludność Kasinki przyłączyła się do wielkiego strajku. Zamiast mediatorów do chłopów wysłano jednak uzbrojone oddziały policji i wojska. 23 sierpnia w Kasince Małej w powiecie limanowskim zginęło 9 protestujących po tym, jak policja otworzyła ogień do tłumu. Wielki Strajk Chłopski, który miał miejsce w  sierpniu 1937r., polegał na blokadzie dróg, wstrzymaniu dowozu żywności do miast oraz rezygnacji z zakupów przez 10 dni.

44 ofiary śmiertelne, 700 spacyfikowanych wsi i miliony chłopów walczących o demokrację i godność. 80 lat temu wybuchł największy polityczny zryw w Polsce w okresie międzywojennym – Wielki Strajk Chłopski.

Było to wydarzenie wyjątkowe w nowożytnych dziejach Polski i Europy - największa akcja polityczna, najbardziej masowy głos protestu w dziejach II Rzeczypospolitej. Domagano się m.in.: zmiany konstytucji, rozwiązania organów uchwałodawczych, likwidacji rządów dyktatorskich – w sferze politycznej; wprowadzenia sprawiedliwego podziału dóbr społecznych, prawa do pracy – w sferze społecznej. Władze państwowe początkowo strajk zlekceważyły. Jednakże po nasileniu się akcji paraliżującej życie gospodarcze przystąpiły do rozprawy ze strajkującymi chłopami.

Wielki Strajk Chłopski był największym zrywem politycznym w Polsce do 1980 r. Dzięki niemu zwrócono uwagę na tragiczną sytuację i niezadowolenie najniższych warstw. Był dowodem wielkiej siły i determinacji ludności chłopskiej.

W uroczystościach jubileuszowych udział wzięli m.in. Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Franciszek Szydłowski – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Wojciech Szczepanik - Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Anna Prokop – Staszecka – Dyrektor Szpitala im. Jana Pawła II  w Krakowie,  Franciszek Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Ewa Filipiak, Maria Bożek i Antoni Róg - radni powiatowi, radni Gminy Mszana Dolna z Aleksandrą Kanią – Przewodniczącą Rady na czele, Bolesław Żaba – Wójt Gminy Mszana Dolna i Katarzyna Szybiak – jego zastępca, Agnieszka Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Mszana Dolna, dyrektorzy kasinczańskich szkół, przedstawiciele zakładów pracy, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Kasinki Małej oraz mieszkańcy wioski.
 

Autor : K. Gancarczyk
 

 

Tagi: ,