Konsultacje społeczne planu transportowego

 Starosta Limanowski informuje, iż zgodnie z zapisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, w dniach od 9 stycznia do 15 lutego 2017 roku odbędą się konsultacje społeczne projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Limanowskiego” (planu transportowego).

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i propozycji zmian do projektu planu transportowego. Uwagi w ramach konsultacji społecznych należy składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym.

Projekt planu transportowego jest dostępny w  wersji elektronicznej na stronie internetowej www.powiat.limanowa.pl,  a także w wersji papierowej do wglądu w Starostwie Powiatowym w Limanowej przy ulicy Józefa Marka 9 w pok. nr 116 budynek C, od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. Dokument i formularz konsultacyjny dostępne są również do pobrania w wersji elektronicznej. Uwagi można zgłaszać do dnia 15 lutego 2017 r.

Wypełnione i podpisane formularze konsultacyjne można przekazać:
• drogą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat.limanowa.pl, wpisując w tytule „Konsultacje społeczne PT”,
• bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, w godz.: od 7:30 do 15:30, pok. nr 116,
• w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem "Konsultacje Planu Transportowego".
 

Warto zgłosić swoje uwagi do projektu planu transportowego, ponieważ uzasadnione sugestie zostaną uwzględnione w projekcie, który następnie trafi pod obrady Rady Powiatu Limanowskiego.

W załączeniu do pobrania:
1. 
Projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Limanowskiego”, 
2. 
Formularz konsultacyjny.

źródlo: Powiat Limanowski