BIBLIOTECZNE SPOTKANIA Z PRZESZŁOŚCIĄ

 12 października 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi miało miejsce Biblioteczne Spotkanie z Przeszłością.

W pierwszej części spotkania zaprezentowana została publikacja naukowa pt.  Stosunki polsko - węgiersko - słowackie na przestrzeni wieków, wydana w bieżącym roku nakładem Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu. Jest to praca zbiorowa, będąca plonem Międzynarodowego Seminarium Naukowego, jakie odbyło się w dniach 9-10 marca 2015 r. w Nowym Targu. Publikacja zawierająca 16 monograficznych artykułów, jest bogato ilustrowana archiwalnymi fotografiami, dokumentami i mapami. Zawiera także indeks nazwisk i streszczenia w języku angielskim.

Książka przygotowana została pod wspólną redakcją: Roberta Kowalskiego (Uniwersytet Rzeszowski), Tomasza Gajownika (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Przemysława Jędrzejewskiego (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), oraz Gabriela Szustera (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Recenzję monografii przygotowali wybitni znawcy problematyki międzynarodowej: prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) oraz prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). W swojej recenzji wydawniczej prof. dr hab. Mariusz Wołos napisał: W drugiej części spotkania Robert Kowalski z Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu wygłosi wykład zatytułowany „Kiedy podzieliły nas Tatry. Słowacja, zapomniany sojusznik Hitlera we wrześniu 1939 r.” Podczas swojego wystąpienia prelegent przybliży dwustronne relacje sąsiadów mieszkających po obu stronach Tatr w okresie od listopada 1938 r. do końca sierpnia 1939 r. W dalszej części szczegółowo omówi udział Armii Słowackiej w agresji na Polskę we wrześniu 1939 r. Ważnym elementem wykładu było zapoznanie słuchaczy z zupełnie pomijanym, choćby w podręcznikach do historii, wydarzeniem z 21 listopada 1939 r. tj. podpisaniem układu pomiędzy Bratysławą i Berlinem na mocy którego polska cześć Spisza i Orawy zostały z pogwałceniem prawa międzynarodowego włączone do Republiki Słowackiej.

***

Robert Kowalski, historyk i muzealnik związany z Uniwersytetem Rzeszowskim. Prezes Oddziału PTH w Nowym Targu oraz Przewodniczący Rady Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. Jego zainteresowania badawcze koncertują się wokół problematyki stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-czeskich i polsko-słowackich. Autor i redaktor ponad 100 publikacji naukowych i popularno-naukowych, organizator szeregu konferencji naukowych oraz wielu wystaw czasowych, a także koordynator programów edukacyjno-naukowych. Obecnie Dyrektor Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu.