" Aniołek na górach "

                

W bieżącym roku Gmina Tymbark, po raz pierwszy, przystąpiła do konkursu KAPLICZKA, ogłoszonego przez Województwo Małopolskie. Obiektem zgłoszonym do wykonania prac konserwatorsko-remontowych była kapliczka na osiedlu Kuligówka w Tymbarku, przedstawiająca modlitwę Chrystusa w Ogrojcu, zwana potocznie przez mieszkańców Aniołkiem na górach. O wyborze właśnie tego obiektu zadecydowały nie tylko względy artystyczne i historyczne, ale przede wszystkim jego bardzo zły stan techniczny. Zdaniem ekspertów bez renowacji kapliczka mogłaby nie dotrwać do roku następnego.

W wyniku postępowania konkursowego wniosek o dofinansowanie projektu został rozpatrzony pozytywnie i Gmina Tymbark otrzymała wsparcie finansowe na remont wskazanego obiektu w kwocie 7 000 zł, przy całkowitym koszcie zadania w wysokości 17 100 zł - pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Tymbark.

Prace konserwatorsko-remontowe kapliczki trwały od czerwca do października br. i wykonane zostały zgodnie z przewidzianym zakresem w terminach założonych we wniosku o dofinansowanie projektu. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest pozytywny odbiór prac przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu.

Rezultatem realizacji zadania są wykonane prace restauratorskie i konserwatorskie, które przywróciły pierwotny kształt kapliczki, przedstawiającej modlitwę Chrystusa w Ogrojcu, a przez to jej walory estetyczne i architektoniczne m.in. poprzez oczyszczenie obiektu z warstw organicznych, usunięcie warstwy białego cementu, dezynfekcja i dezynsekcję obiektu, impregnację wzmacniającą strukturę sztucznego kamienia, uzupełnienie ubytków formy rzeźbiarskiej, scalenie kolorystyczne uzupełnień z oryginałem.

Poniżej przedstawiamy fotografie obiektu, autorstwa Pana Henryka Pawłowskiego, przed i po remoncie oraz krótką historię obiektu.

 

Kapliczka wybudowana została w roku 1938 przez ówczesnych właścicieli działki, na której się znajduje. Legenda głosi, że w miejscu, gdzie zlokalizowany jest obiekt słychać było głos płaczących dzieci, a nocą widywano tam siwe konie. Po I wojnie światowej właściciele tamtejszych ziem, podczas prac polowych, wyorali szczątki ludzkich kości – prawdopodobnie była to mogiła dzieci i niemowląt, które zmarły na epidemię cholery, jaka zaatakowała mieszkańców Tymbarku i okolicznych wsi w XIX w. Chcąc uczcić odnalezione szczątki zebrano je i umieszczono w jednym miejscu, nad którym wybudowano wspomnianą kapliczkę.