Święto Policji – życzenia i awanse

 14 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej, odbyło się doroczne spotkanie z okazji Święta Policji, które przypada na dzień 24 lipca w rocznicę utworzenia Policji Państwowej w 1919 roku. Świętu dodatkowo towarzyszył jubileusz 25-lecia służby insp. Dariusza Urbanika, Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej. Jan Puchała Starosta Limanowski wyróżnił także kilku policjantów za osiągnięcia w pracy zawodowej.

 

W spotkaniu, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej, uczestniczyli m.in. insp. Paweł Dzierżak - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,Urszula Nowogórska - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, władze Powiatu Limanowskiego w osobach starosty Jana Puchały i jego zastępcy – Mieczysława Urygi a także Członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego: Agata Zięba i Wojciech Włodarczyk. Nie zabrakło też wójtów i burmistrzów z Powiatu Limanowskiego oraz zaproszonych gości.

Na początku uroczystości, insp. Dariusz Urbanik, Komendant Powiatowej Policji w Limanowej powitał wszystkich, a następnie przedstawił krótki rys historyczny powstania Policji, po czym złożył życzenia policjantom i policjantkom. - W tym szczególnym dniu składam wam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za rzetelną i ofiarną służbę. Wasza praca godna jest najwyższego szacunku. Służba policyjna pełna jest napięć i stresów - a wy wykonujecie ją najlepiej jak potraficie. Dziękuję za zaangażowanie oraz za to, że nie patrząc na przeszkody i niedogodności – zdecydowanie i skutecznie realizujecie wyznaczone zadania służbowe - mówił insp. Dariusz Urbanik. – Policjant to trudny zawód, ale także szlachetna przygoda naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Życzę wam, aby wasz trud i zaangażowanie znajdował uznanie mieszkańców, a policyjny mundur otaczał społeczny szacunek.

Następnie głos zabrał insp. Paweł Dzierżak - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. – To jest wasze święto, bo to wy codziennie narażając swoje życie i zdrowie wykonujecie obowiązki na rzecz mieszkańców tego Powiatu – mówił zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji. - Dzięki waszej codziennej służbie i pracy, mieszkańcy Powiatu Limanowskiego i przyjeżdżający tu goście mogą czuć się bezpiecznie. Życzę wam, żebyście z tej codziennej służby czerpali satysfakcję. Żeby każdy dzień kończył się chwilą refleksji i poczuciem zadowolenia z tego, co robicie. Proszę o przekazanie życzeń waszym koleżankom i kolegom, którzy nie są tu obecni razem z nami. Gratulując odznaczeń i awansów życzę, aby kolejne stopnie przychodziły jak najszybciej, bo na to zasługujecie –zakończył.

Dołączając się do gratulacji i życzeń - Jan Puchała Starosta Limanowski - podkreślił ogromne zaangażowanie policjantów w budowanie poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców Powiatu. – Cenię waszą pracę i za nią dziękuję. Przemawiam do was nie tylko jako starosta, lecz przede wszystkim jako mieszkaniec naszej ziemi, który chciałby czuć się bezpiecznie, który chciałby mieć świadomość, że w razie potrzeby może liczyć na pomoc. I taką świadomość mam. I za to dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców, bo myślę, że wyrażam także ich opinię – podkreślił Jan Puchała. – Wszyscy zatem dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo w powiecie.

Następnie z okazji 25-lecia służby na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego - wyrazy uznania - z rąk Zarządu Powiatu Limanowskiego przyjął insp. Dariusz URBANIK, Komendant Powiatowy Policji w Limanowej.

Starosta Limanowski Jan Puchała wraz z Wicestarostą Mieczysławem Urygą, za osiągnięcia w pracy zawodowej, realizującym zadania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Limanowa, wyróżnili i uhonorowali następujące osoby:
-mł.asp. CISOWSKI Krzysztof - detektyw Wydziału Kryminalnego w Limanowej 
-FICOŃ Paulina – technik Wydziału Wspomagającego KPP w Limanowej 
-mł.asp. PACH Janusz – detektyw Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KPP w Limanowej
-asp.szt. PALA Robert – asystent Zespołu ds. Organizacji Służby Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Limanowej 
-mł.asp. SOPATA Henryk – kontroler Zespołu Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Limanowej 
-podkom. STRUG Daniel – specjalista Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Limanowej.

 

Spośród zaproszonych gości, głos zabrała Urszula Nowogórska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego. – Najważniejsze w życiu jest, by żyć z celem –  a wy ten cel macie bardzo jasno wyznaczony. W imieniu Marszałka, Zarządu i Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, życzę wam, aby praca jaką wykonujecie przynosiła wam satysfakcję i radość. Aby mundur, który nosicie, był przyczyną ogromnego zaufania, którym będziecie obdarzani przez społeczeństwo. By nigdy nie brakowało wam ludzkiej życzliwości – mówiła Urszula Nowogórska– Życzę także, aby Światowe Dni Młodzieży, przebiegły bezpiecznie i sprawnie bez żadnych zakłóceń.

Gratulacje i życzenia składali także policjantom: Władysław Bieda, Burmistrz Miasta Limanowa wraz ze swoim zastępcą Wacławem Zoniem i Jolantą Juszkiewicz, Przewodniczącą Rady Miasta Limanowa; Józef Kowalczyk, Burmistrz Miasta Mszana Dolna; Władysław Pazdan, Wójt Gminy Limanowa; przedstawicielka z Urzędu Gminy Mszana Dolna w imieniu wójta Bolesława Żaby; przedstawiciel Gminy Łukowica; Władysław Sadowski, Wójt Gminy Kamienica;Janusz Potaczek, Wójt Gminy Niedźwiedź; Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark;Czesław Stanisławczyk, Wójt Gminy Laskowa; Paweł Stawarz, Wójt Gminy Jodłownik; duszpasterz limanowskiej policji – ks. Kazimierz Fąfara. Odczytany zostały także adres od Wiceministra Finansów - Wiesława Janczyka, który przekazał Wojciech Włodarczyk, dyrektor biura a zarazem Radny Powiatowy oraz życzenia od Posła na Sejm RP Józefa Leśniaka, które przekazała przedstawicielka biura poselskiego.

Wyrazy wdzięczności za współpracę i życzenia wraz z gratulacjami na ręce Komendanta Policji insp. Dariusza Urbanika złożyli także: Marcin Radzięta, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej, bryg. Janusz Kurzeja z Limanowskiej PSP, przedstawiciel Gorczańskiego Parku Narodowego orazMirosław Kazana, Prokurator Rejonowy w Limanowej.

Odczytano także rozkazy personalne, dotyczące awansów na wyższe stopnie policyjne, które podczas uroczystości wręczyli: insp. Paweł Dzierżak - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Jan Puchała Starosta Limanowski  i ins. Dariusz Urbanik, Komendant Powiatowej Policji w Limanowej. 

Odznaczony odznaką „ZASŁUŻONY POLICJANT”

insp.          URBANIK  Dariusz
asp. szt.    SUKIENNIK Robert

Odznaczony medalem „Za Długoletnią Służbę”

mł. insp.    STACHAK Tadeusz
kom.           LIS  Jacek
asp. szt.     KOŁODZIEJ Eugeniusz

Mianowany na stopień:

nadkomisarza :Policji
kom.           PACHUT Jarosław

aspiranta sztabowego Policji  

st.asp.         GÓRSZCZYK Józef
st.asp.         KARABIN Bożena
st.asp.         KRZYŻAK Janusz
st.asp.         OBRZUT Bogdan
st.asp.         TOKARCZYK Wiesław
st.asp.         WAJDA Michał
st.asp.         ŚLIWA Marek

starszego aspiranta Policji 

asp.            CZYŻYDŁO Robert
asp.            GĄSIOR  Jarosław
asp.            KARCZ  Wojciech
asp.            ORZEŁ  Arkadiusz
asp.            PALKA  Jacek
asp.            PIEGZA  Stanisław
asp.            SROKA  Sławomir
asp.            STEC Stanisław 
asp.            STRUG Tomasz
asp.            URYGA Artur
asp.            ŚLIWA Piotr 

aspiranta Policji
mł.asp.       CIEŚLICKI Mariusz
mł.asp.       LEŚNIAK Łukasz
mł.asp.       MROWCA Józef
mł.asp.       RAPCIAK Tadeusz

młodszego aspiranta Policji
sierż.szt.     BADLIK  Łukasz                        
sierż.szt.     KORNASZEWSKI Marcin        
sierż.szt.     KOŁDRAS  Piotr
sierż.szt.     LIGĘZA Tobisz               
sierż.szt.     MIELNICKI Tomasz 
sierż.szt.     MÓL Jolanta                        
sierż.szt.     OPIELA Grzegorz                    
sierż.szt.     SIENKIEWICZ Sylwester          
sierż.szt.     SOPATA Henryk                         
sierż.szt.     SZWAGRZYK Agata                  
sierż.szt.     ŚLIWA Stanisław    

sierżanta sztabowego Policji
st.sierż.       SMAGA  Daniel

starszego sierżanta Policji

sierż.          CEBULA Krzysztof
sierż.          CIBA Dariusz
sierż.          LEŚNIARA  Przemysław
sierż.          MRÓZ Krystian
sierż.          PAWLIK Iwona
sierż.          WALCZAK Adrian
sierż.          WŁODARCZYK Krzysztof

sierżanta Policji
st.post.       GOMULEC  Krzysztof                
st.post.       ORZEŁ  Paweł                            
st.post.       SZAREK Wojciech                      
st.post.       TWARDY Arkadiusz                   

starszego posterunkowego Policji

post.           WOJEWODA Sebastian

 

źródło: Powiat Limanowski

Tagi: ,