Uroczystość Jubileuszowa 1050-lecia Chrztu Polski na górze Korab-Jaworzna

 Już po raz piąty na Korabiu miała miejsce 26 czerwca 2016 r. uroczystość patriotyczno-religijna, która w tym roku łączyła się z obchodami 1050-lecia Chrztu Polski. W uroczystej mszy koncelebrowanej przewodniczyli następujący kapłani: ks. Marek Kita Proboszcz Parafii Jaworzna, ks. Józef Cieśla z Jaworznej, ks. Marek Wójcik Proboszcz Parafii Żmiąca, ks. Józef Trela z Żmiącej, ks. Tadeusz Szewczyk z Parafii Mordarka. Na początku mszy św. został odczytany list od ks. Marcina Wróbla pochodzącego z Parafii Jaworzna a pracującego obecnie ma misjach w Papui Nowej Gwinei. W liście tym ks. Marcin podziękował za zorganizowaną zbiórkę pieniężną, która trwała podczas uroczystości na Korabiu. Uroczystości Jubileuszowe zostały uświetnione przez Stowarzyszenie Orkiestry Parafialnej z Jaworznej, Drużynę Strzelecka „Strzelec” z Limanowej oraz Stowarzyszenie Rekonstrukcji „Kasztanka” z Laskowej. Wśród przybyłych gości byli między innymi: Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Wojciech Włodarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Laskowa Piotr Stach, Wójt Gminy Laskowa Czesław Stanisławczyk. Po mszy św. nastąpił Apel Oręża Polskiego przeprowadzonego przez Dowódcę Jednostki Strzeleckiej 2402 z Limanowej Stanisława Dębskiego. Delegacje przedstawicieli władz samorządowych oraz kapłanów złożyli na grobach żołnierzy znicze. W dalszej części miał miejsce koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Stowarzyszenia Orkiestry Parafialnej z Jaworznej oraz występ dzieci ze Szkoły Podstawowej z Jaworznej. Cały czas trwała zbiórka pieniężna na rzecz misji. Fundatorami posiłku były firmy: Laskopol Państwa Haliny i Romana Dudków, Państwo Monika i Józef Pławeccy, Piekarnia Ryszarda Stryczka z Laskowej, Firma ”Żmiącka Suszarnia” Pana Kazimierza Bukowca, Firma TiP-ToP Pana Andrzeja Biernata z Limanowej. W dalszej części odbył się konkurs wiedzy historycznej o Polsce, który przeprowadzony był w trzech kategoriach: Dzieci, Młodzież i Dorośli. Fundatorami nagród byli: Wiceminister Finansów Pan Wiesław Janczyk, Senator RP Pan Jan Hamerski,  Radny Powiatu Limanowskiego Członek Zarządu Pan Wojciech Włodarczyk, Wójt Gminy Laskowa Pan Czesław Stanisławczyk, Burmistrz Miasta Limanowa Pan Władysław Bieda, Radny Miasta Limanowa Pan Walenty Rusin, FPHU AKAZ SUWENIR Pana Piotra Zonia, Pani Izabela Podgórna ze Słopnic. Uroczystości na Korabiu mogły się odbyć dzięki pomocy finansowej, rzeczowej  i zaangażowaniu wielu osób, którym składamy  szczególne podziękowania. Wyrazy wdzięczności kierujemy dla następujących osób:

Pana Wiesława Janczyka Wiceministra Finansów 

Pana Jana Hamerskiego Senatora RP

 Państwa Haliny i Romana Dudek Właścicieli Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Laskopol"

Księdza Marka Kity Proboszcza Parafii Jaworzna

 Pana Czesława Stanisławczyka Wójta Gminy Laskowa

Pana Piotra Stacha Przewodniczącego Rady Gminy Laskowa

Pana Władysława Biedy Burmistrza Miasta Limanowa

Pana Walentego Rusina Radnego Miasta Limanowa

Państwa Macieja i Grażyny Wojtasów właścicieli Firmy Impuls w Limanowej 

Pana Wojciecha Włodarczyka Członka Zarządu  Powiatu Limanowskiego

Pana Stefan Hutka Radnego Powiatu Limanowskiego

Pani Zofii Bukowiec Radnej Gminy Laskowa

Pana Michała Gocala Radnego Gminy Laskowa

Pana Tadeusza Olchawy Sołtysa Wsi Laskowa

Pani Elżbiety Pajor Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jaworznej

FPHU AKAZ SUWENIR Pana Piotra Zonia

Pana Bukowca Józefa Prezesa Stowarzyszenia Orkiestra Dęta w Jaworznej

Pana Zdzisława Pajora Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Laskowej

Pana Stanisława Dębskiego Dowódcy Jednostki Strzeleckiej Strzelec nr 2402 w Limanowej

Stowarzyszenia Rekonstrukcyjnego „Kasztanka” z Laskowej

Państwa Anny i Stanisława Nowaków właścicieli Gospodarstwa Ogrodniczego w Żmiącej 

Pani Janiny Hutek właściciela  Biura Projektowego w Limanowej

Pana Wincentego Krzyżaka właściciela Firmy "Sady Wincenta" z Żmiącej

 Pana Kazimierza Bukowca właściciela Firmy „Żmiącka Suszarnia” 

Pana Ryszarda Stryczka właściciela Piekarni w Laskowej

 Pana Andrzeja Biernata właściciela Firmy Tip–Top w Limanowej 

Pana Pawła Bzinkowskiego z Kancelarii Senatora Jana Hamerskiego

Pani Izabeli Podgórnej

Pana Waldemara Karaczyna

Pana Wojciecha Augustyna

Państwa Małgorzaty i Krzysztofa Chełmeckim z Laskowej-Sklep Spożywczy

Państwa Moniki i Józefa Pławeckim z Jaworznej

Państwa Piotra i Bernadetty Stach Zakład Stolarski Krosna

Państwa Zbigniewa i Ewy Marcisz Firma Transportowa Jawmar

 

Tekst: Stefan Hutek

Zdjęcia: Walenty Rusin, Tomasz Twaróg, Maria Hutek, Paweł Hutek

Tagi: Korab, Jaworzna,