Niezwykły koncert z bisami i owacją na stojąco

 W minioną niedzielę w limanowskiej bazylice odbył się koncert W hołdzie koronatorowi Limanowskiej Piety Janowi Pawłowi II w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza oraz Chóru Mieszanego CANTICUM IUBILAEUM z Limanowej. Artystom towarzyszyli soliści: Natalia Zabrzeska - sopran oraz Wacław Wacławiak - baryton. Koncert został zorganizowany z okazji 50. rocznicy koronacji Cudownej Figury Matki Boskiej Bolesnej, która przypada dokładnie 11 września br. Muzycy pod batutą ppłk dra hab. Stanisława Strączka i dyrygenta Marka Michalika wykonali ciekawy repertuar, który gromko oklaskiwała licznie zebrana publiczność. Gospodarzem koncertu był Ksiądz Prałat dr Wiesław Piotrowski, Kustosz Sanktuarium 

w Limanowej, który powitał muzyków, gości i wszystkich zebranych. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Józef Leśniak - Poseł na Sejm RP, Jan Puchała - Starosta Powiatu Limanowskiego, Władysław Bieda - Burmistrz Miasta Limanowa, Jolanta Juszkiewicz - Przewodnicząca Rady Miasta oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta - Jan Winiewski. Koncert poprowadził Krzysztof Młynarczyk, Prezes Chóru CANTICUM IUBILAEUM, który przygotował komentarze do poszczególnych części koncertu. Chór i orkiestra zaprezentowali:

I część – Ave Maria

- Bogurodzica (opr. F. Nowowiejski, St. Strączek) - chór i orkiestra
- Ave Maria
(J. Świder)chór
- Ave Maria
(T. L. de Victoria)chór

II. cześć – Polak-Kapłan – Papież

- Modlitwa kapłana (G. Verdi) – chór i orkiestra
- Panis angelicus (C. Frank) –chór i orkiestra oraz Natalia Zabrzeska i Wacław Wacławiak
- Tu es Petrus (W. Gieburowski) – chór i orkiestra

- O ziemio polska (J. Łuciuk) – chór

- Dobrze że jesteś Ojczyzna (B. Szulia) - orkiestra i Wacław Wacławiak, Natalia Zabrzeska
- Spente le Stelle
(G. de Murta) – chór i orkiestra oraz Natalia Zabrzeska

III. część – Potęga muzyki

- Fanfare and Theme (J. Williams) - orkiestra
- Obój Gabriela
(E. Morricone)– orkiestra i Natalia Zabrzeska

- Conquest of Paradise (Vangelis) – orkiestra i chór


 

IV. część – Dziękczynienie za koronację


 

- Gloria (A. Vivaldii) – orkiestra i chór
- Laudate Dominum
(Ch. Gounod) – orkiestra i chór
- Alleluja
(G. F. Haendel) – orkiestra i chór


 

Był to już trzeci wspólny koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej i Chóru Mieszanego CANTICUM IUBILAEUM. Dyrygent i naczelnik orkiestry podkreślał po koncercie bardzo wysoki poziom chóru i zapewnił, że w przyszłości będą kolejne wspólne plany koncertowe. 

                                                                zdjęcia,materiał filmowy: Stefan Hutek