5 Bieg Ziemi Limanowskiej z nowymi rekordami

 Jubileuszowy 5 Bieg Ziemi Limanowskiej zakończył się ustanowieniem nowych rekordów  trasy. Bohaterami biegu byli: wśród Pań Katarzyna Albrycht z Krościenka  z czasem 13:21.28 ( dotychczasowy rekord 14:49:68). Natomiast wśród Panów nowy rekord trasy ustanowił  Adam Jamiński z Tych (zawodnik WKS Wawel Kraków)  z czasem 12:01.31 (dotychczasowy rekord 12:12:30).

Oficjalne wyniki 5 Biegu Ziemi Limanowskiej im. św. Jana Pawła II.

Tegoroczny Bieg był poświęcony promocji Światowych Dni Młodzieży połączony z festynem w parafii Stara Wieś na rzecz organizacji przyjazdu grupy młodzieży z Chile. Wielkim zmysłem organizacyjnym wykazała się młodzież z parafii Stara Wieś pod przewodnictwem ks. Pawła Szczygła. Ksiądz Paweł  stanął również na starcie jako zawodnik biegu rozpoczynając go od przekazania słów pozdrowień skierowanych do zawodników przez Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. Po krótkiej modlitwie udzielił wszystkim Bożego błogosławieństwa. Jubileuszowy Bieg swoją obecnością zaszczycili Honorowi Goście tj. Wiceminister Finansów Pan Wiesław Janczyk, Poseł na Sejm RP Józef Leśniak, Wójt Gminy Limanowa Pan Władysław Pazdan, Burmistrz Miasta Limanowa Pan Władysław Bieda, Radni Powiatu Limanowskiego Pani Ewa Filipiak, Wojciech Włodarczyk, Stefan Hutek, Radny Gminy Limanowa Marek Młynarczyk, Radny Miasta Limanowa Walenty Rusin, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pan Jacenty Musiał. Centralnym punktem zawodów była ceremonia wręczenia medali, pucharów i nagród. Punktem rozpoczęcia było wciągnięcie na maszt flagi państwowej i odśpiewania hymnu państwowego w ramach Święta Flagi obchodzonego w dniu 2 maja. Wszystkim zawodnikom w ramach promocji zdrowej żywności producentów Powiatu Limanowskiego zostały wręczone produkty Firmy „Sady Wincenta” Pana Wincentego Krzyżaka oraz „Żmiącka Suszarnia” Pana Kazimierza Bukowca. Obydwie firmy działają na terenie wsi Żmiąca gmina Laskowa.  „Sady Wincenta” Pana Wincentego Krzyżaka to firma zajmująca się od lat produkcją soków 100 % tłoczonych a „Żmiącka Suszarnia” Pana Kazimierza Bukowca zajmuje się produkcją chipsów owocowych. Podczas festynu dostępne było miasteczko zabaw dla dzieci, gdzie pod okiem animatorów przeprowadzonych było wiele rodzinnych konkursów i zabaw. W części artystycznej występowała młodzież starowiejska z Magdą Mól na czele. Ta bardzo utalentowana młoda mieszkanka Starej Wsi może poszczycić się występami artystycznym na terenie kraju. Towarzyszyła jej również utalentowana pochodząca z Kamienicy Alicja Kwit. Muzyczne rytmy zachęcające do tańca prezentował zespół muzyczny w którego skład wchodzą również młodzi mieszkańcy Starej Wsi. Zbierane ofiary podczas festynu zasiliły konto przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Całość imprezy nie byłaby możliwa bez pracy i pomocy finansowej wielu osób i firm. Dlatego chcę bardzo gorąco podziękować w imieniu organizatorów wszystkim za wszelką pomoc. Lista osób, urzędów i firm jest bardzo długa i prezentuje się następująco:

Dziękuję Biskupowi Ordynariuszowi Andrzejowi Jeżowi

za słowo i błogosławieństwo uczestnikom i organizatorom 5 Jubileuszowego Biegu Ziemi Limanowskiej im Jana Pawła II

Kapłanom

Proboszczowi Parafii Stara Wieś ks. Prałatowi Marianowi Tyrce

Ks. Pawłowi Szczygłowi katechecie

Parlamentarzystom

Wiceministrowi Finansów  Panu Wiesławowi Janczykowi.

Senatorowi RP Janowi Hamerskiemu

 Panu Posłowi na Sejm RP Józefowi Leśniakowi

Samorządowcom

Staroście Powiatu Limanowskiego Panu Janie Puchale 

Wójtowi Gminy Limanowa Panu Władysławowi Pazdanowi

Burmistrzowi Miasta Limanowa Panu Władysławowi Biedzie

 

 

 

Radnym Powiatu Limanowskiego

Pani Ewie Filipiak

Panom Wojciechowi Włodarczykowi, Czesławowi Kawalcu, Stefanowi Hutkowi , Józefowi Jaworskiemu , Rafałowi Rusnakowi

Radnemu Miasta Limanowa Panu Walentemu Rusinowi

Kierownikowi Biura Promocji, Kultury  i Turystyki Starostwa Powiatowego

 Pani Justynie Tokarczyk

Radzie Sołeckiej z Sołtysem Wsi, Panią Urszulą Biernat oraz

Członkom rady Sołeckiej w Starej Wsi I: Panu Bogdanowi Pałce, Marianowi Pałce, Markowi Setlakowi, Czesławowi Tokarczykowi, Mariuszowi Stachowi

 

Radnym Wsi Stara Wieś I Panu Józefowi Mące i Markowi Młynarczykowi

Policji Komendy Powiatowej z Limanowej 

Członkom Auto Moto Klubu Limanowskiego , a zwłaszcza Panu Mirosławowi Kaji oraz Prezesowi Klubu Panu Jerzemu Budaczowi

 Dyrektorowi i pracownikom  Powiatowego Zarządu Dróg, jak i Wydziału Komunikacji.

Członkom Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego Ziemia Limanowska

Członkom Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Stara Wieś I

Prezesowi  OSP Stara Wieś Danielowi Zagórskiemu oraz  Druhom  OSP Stara Wieś                                  

Bardzo gorąco chcę podziękować sponsorom firmom i osobom prywatnym za wsparcie finansowe.

Szczególną życzliwość okazali przedsiębiorcy mieszkający w  Starej Wsi. Są to następujące Firmy:

Kółko Rolnicze w Starej Wsi  I wraz z Panią Prezes Janiną Dutką i Zarządem

Zakład Elektroinstalacyjny Usługi Budowlane ELEKTRICAL  Pan Wilhelm Mrożek

 FIRMA Auto-Moto-Max  Pan Pałka Marian Stara Wieś

Pizzeria APOLLO

Biuro Projektowe Janina Hutek

Usługi Transportowe Przewóz Osób Pan Adam Wikar   

 Usługi Gastronomiczne Dutka Pan Łukasz Dutka Stara Wieś

Sklep spożywczo –przemysłowy  Państwa Postrożnych - Stara Wieś

Firmy KAM PROJEKT Pana Dariusza Monasterskiego

Firma AutoŚlazyk

FPHU AKAZ SUWENIR Pana Piotra Zonia

F.H.U. Pana Marka Szkrobola

Pozostałe firmy:

Lidii Krajewskiej Kancelaria Prawna

Firma „Sady Wincenta”  Pana Wincentego Krzyżaka z Żmiącej

Firma „Żmiącka Suszarnia” Pana Kazimierza Bukowca za chipsy jabłkowe

Bank Spółdzielczy w Limanowej

Firma Tip – Top Pana Andrzeja Biernata

Zakłady Tymbark  Sp. Z o.o.

Właściciele Piekarni „Kaminex” w Kamienicy

Firma Hydrolim Pana Wojciecha  i Beaty Dębskich

Zarząd  Firmy  Piwniczanka Spółdzielnia Pracy    

Przedsiębiorstwo WOD-KAM-MEL Sp.J Pan Roman

     Sułkowski i Wspólnicy

Firma  PARTNER-ALMA Stach, Król Sp. j.

Firma LIMBUDEX - Limanowa 

Firma Euro-Fliz Pan Piotr Chełmecki

Firma BOBAS Adrianny i Janusza Kwiatkowskich

KAOLIM OCHRONA Sp. z o.o. Limanowa

Karczma"MATRAS" w Limanowej

Drukarnia Malinowa

Firma Handlowo-Usługowa Tacho Serwis Pana Janusza Mrowcy

 Firma Spar Limanowa

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Laskopol" Halina Dudek, 

      Roman Dudek Sp. Jawna

Firma „Szubryt”  Pana Zbigniewa Szubryta

Firma PLASTUŚ

Hurtownia Owoców i Warzyw  Pana Mariusza Mola

Firma SEZAM Janusza Musiała

Firma BLACHMIX

Firma Piw Sport

MZGKiM  z Limanowej

 LIM DRÓG

Firma "Eltech" Pana Piotra Grzegorzka

HURTOWNIA ŁOŻYSK MIKKA

WAJDA DIAGNOSTYKA

Firma „Impuls” Państwa Grażyny i Macieja Wojtas

 Państwo Dorota i  Jacenty Musiał Dyrektor  Gminnej Biblioteki w Starej Wsi

Serdeczne podziękowania składam Paniom  z Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi na ręce Przewodniczącej Koła Pani Marii Fiejtek, za przygotowanie tradycyjnego regionalnego bigosu.

Dyrektorowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Limanowej Pawłowi Pięcie oraz Wicedyrektorowi  Panu Feliksowi Piwowarowi  Głównemu Sędziemu zawodów 5 Biegu Ziemi Limanowskiej. Dziękuję pracownikom MOS .

Dziękuję nauczycielom wychowania fizycznego limanowskich szkół, którzy czuwali nad prawidłowością przebiegu zawodów sportowych:

Panu Janowi Skrzekutowi

 Panu Kazimierzowi Biedzie

 Panu Stanisławowi Biedzie

Panu Adam Lachcikowi  i Jego córce Mirosławie

Panu Markowi Kunie

Panu Adamowi Oleksemu

Panu Stanisławowi Golonce

Serdeczne podziękowania składam Pani Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcący Grażynie Szumilas za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu wiedzy o Światowych Dniach Młodzieży

 Dziękuję  Dyrektorowi Zespołu Szkół w Starej Wsi I Pani Halinie Mące za okazaną pomoc i życzliwość. Dziękuję za nagłośnienie imprezy  Panu  Zbigniewowi Sułkowskiemu. Dziękuję prowadzącemu imprezy towarzyszące Panu Marcinowi Królowi

Dziękujemy szczególnie ks. Pawłowi  Szczygłowi ,Katechecie Starowiejskiemu biegaczowi sportowemu, który wraz z młodzieżą  przygotował  festyn parafialny zorganizowany na rzecz Światowych Dni Młodzieży. Zaangażowanie młodzieży jest wielką nadzieją, że w przyszłości nie braknie osób pracujących na rzecz innych. Bardzo wielkie podziękowania kieruję do moich uczniów młodzieży ZSTiO w Limanowej, którzy pracowali przy zabezpieczeniu trasy biegu. Są to uczniowie z klas: 3 Technikum Mechanicznego, 2  Technikum Mechatronicznego, 1 Technikum Mechatronicznego i Elektrycznego, 1 Technikum Mechanicznego.   Ministrantom i lektorom za pomoc przy ustawianiu ławek.

Dziękuję wszystkim za udział, już dziś zapraszam na 6 Bieg Ziemi Limanowskiej, który odbędzie się 1 maja 2017 r.

                                                                                                                                               Stefan Hutek