Limanowa pamięta o ofiarach Tragedii Smoleńskiej i Zbrodni Katyńskiej

 W dniu 10 kwietnia 2016 r. miała miejsce w Bazylice Limanowskiej uroczysta msza św.  koncelebrowana pod przewodnictwem Proboszcza Parafi ks. Dr Wiesława Piotrowskiego,z okazji 6 Rocznicy Tragedii Smoleńskiej oraz 76 rocznicy pomordowania Polaków przez NKWD w Katyniu i innych miejscach kaźni. W tym roku uroczystości te ze względu na zbieżność dat obchodzone były razem. Oddaje to w pełni wydarzeniom z przed 6 lat gdzie delegacja najwyższych władz państwa polskiego udając się na obchody 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej zginęła w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach. Zginęło wówczas 96 osób w tym para prezydencka w osobach Lecha i Marii Kaczyńskich, prezydenta na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego i pozostałych 93 osób elity władz państwowych, wojskowych, kościelnych i innych wielkich autorytetów społecznych. W limanowskich uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz różnego szczebla, zakładów pracy, szkół oraz wielu innych osób, które pragną podtrzymywać pamięć tych, co zginęli kierując się miłością do naszej Ojczyzny Polski.Na zakończenie delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki. Organizatorami Limanowskich uroczystości byli: Burmistrz Miasta Limanowa, Dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej oraz Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Ziemia Limanowska. Warto tu podkreślić, że od 6 lat, co miesiąc w intencji ofiar Tragedii Smoleńskiej modlą się przez zamawiane msze św. członkowie Radia Maryja. Wyrazy podziękowania należą się grupom, które uświetniły swoją obecnością rocznicowych obchodów tj. Jednostce Strzelec działającej przy Zespole Szkół nr 1 w Limanowej, drużynie harcerskiej działającej przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej, grupie rekonstrukcyjnej Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914.Wiązankę kwiatów w imieniu Wiceministra Finasów Wiesława Janczyka złożyli Grzegorz Biedroń i Walenty Rusin.

Stefan Hutek