Wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

            

W dniu 22 marca 2016 r odbyło się w Koszarach gmina Limanowa wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W skład komisji wchodzi 18 Posłów na Sejm RP w osobach: Przewodnicząca Danuta Pietraszewska (PO), Ryszard Galla (niez.)  zastępca przewodniczącego, Szymon Giżyński (PiS) zastępca przewodniczącego, Stanisław Huskowski (PO) zastępca przewodniczącego, oraz członkowie: Cichocka Anna(PiS), Duda Antoni(PiS), Golińska Małgorzata(PiS), Cimoszewicz Tomasz (PO), Jóźwiak Bartosz (Kukiz15), Kołodziej Ewa(PO), Kobyliński Paweł( niez.) , Olejniczak Bartłomiej( PiS), Latosiński Bogdan(PiS), Szczurek-Żelasko Józefa(PiS), Tyszkiewicz Robert(PO), Zembaczyński Witold( niez.) , Urwski Piotr(PiS), Głuchowski Krzysztof(PiS).

 

            W spotkaniu komisji oprócz społeczności romskiej udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Wójta Gminy Limanowa Władysława Pazdana, Zastępcy Wójta Gminy Limanowa Mariana Mąki, Przewodniczącej Rady Miasta Limanowa Jolanty Juszkiewicz, Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy, Zastępcy Burmistrza Miasta Limanowa Wacława Zonia, Sołtysa wsi Koszary i Radnej Gminy Limanowa Zuzanny Kolawa, Radnego Powiatu Limanowskiego, Przewodniczącego Komisji Edukacji Stefana Hutka.

            Na początku posiedzenia komisji swoimi zdolnościami artystycznymi zaprezentowały się dzieci i młodzież romska, która regularnie uczęszcza na zajęcia w zorganizowanej przez Caritas Świetlicy. Piękno kultury romskiej zachwyciło obecne osoby, co zostało nagrodzone gromkimi brawami. Działalność świetlicy jest przykładem jak ważną sprawą jest edukacja społeczności romskiej, za co należy się uznanie jej pracownikom, którzy wkładają wiele wysiłku by umożliwić dzieciom i młodzieży w znalezieniu swojego miejsca w środowisku.

            Pani Danuta Pietraszewska Przewodnicząca Komisji po zakończonych występach udzieliła głosu przedstawicielom społeczności romskiej, aby przedstawili swoje problemy dotyczące zamieszkania w miejscowości Koszary. Główny problem to złe warunki mieszkaniowe. W dwóch legalnych budynkach zameldowanych jest ponad 100 osób, które w większości zamieszkuje w przyległych niezalegalizowanych budynkach. Przedłużające się procedury legalizacyjne, budzą niepewność, co w znacznym stopniu utrudnia poprawę standardu życia społeczności romskiej. Problemem jest też brak dostępu do kanalizacji, co skutkuje wylewaniem się ścieków do przydrożnego rowu spływając bezpośrednio do strefy ujęcia wody dla miasta Limanowa.

            W odpowiedzi na przedstawione sprawy Wójt Gminy Limanowa poinformował, że planowana jest kanalizacja wsi Koszary, gdzie również romskie osiedle zostanie nią objęte. Dużym nierozwiązanym problemem są warunki mieszkaniowe. W tym względzie nie padło jasne rozwiązanie ze strony wójta Władysława Pazdana. Burmistrz miasta Limanowa Władysław Bieda w swojej wypowiedzi ustosunkował się do głośnej na całą Polskę sprawy przesiedlenia rodziny romskiej do miasta Czchowa przedstawiając argumenty o decyzji zakupu domu. Przedstawiciel społeczności romskiej z miasta Limanowa usiłował podnieś argument o przymuszeniu przeprowadzki do Czchowa przez władze miasta. Przedstawiane problemy mieszkaniowe, na pewno są poważnymi wyzwaniami zarówno dla miasta jak i dla gminy Limanowa. Jednak jeszcze ważniejszą sprawą jest rozwiązanie problemu braku wykształcenia i bezrobocia społeczności romskiej. Niestety tego tematu komisja nie podjęła tłumacząc się brakiem czasu.

             W rozmowie z Panią Przewodniczącą Komisji zwróciłem uwagę na ten poważny problem, który w dużej mierze skazuje Romów na margines społeczny przypisując im miano „nierobów”. Umożliwienie zdobycia zawodu oraz zatrudnienie pozwoli zmniejszyć częste napięcia społeczne, przywracając wzajemną równość i wartość narodowości Polskiej i Romskiej. Należy także zwrócić uwagę, że już od kilku pokoleń Romowie są również z urodzenia Polakami. 

                                                                Tekst, zdjęcia, materiał filmowy: Stefan Hutek