Erasmus+ po raz drugi w Kasinie Wielkiej

 Nauczycielki z Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej: Marta Lorenc i Maria Skowronek uczestniczyły w tzw. 1stTransnational Meeting – międzynarodowym spotkaniu koordynatorów i zespołów projektowych z czterech państw w ramach programu Erasmus+ - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół na rzecz edukacji szkolnej. Spotkanie było oficjalną inauguracją działań w ramach projektu: „Four Regions, One Europe – Cztery Regiony, Jedna Europa”. Było to wydarzenie, które zgromadziło przedstawicieli wszystkich szkół biorących udział w tym partnerstwie strategicznym. A są to:

  • Collège Armand Fallières, Francja
  • Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej, Polska
  • Realschule Am Salinensee, Niemcy
  • Ignalina CeslovasKudabaProgymnasium, Litwa

W ramach spotkania nauczyciele pracowali nad:

  • szczegółami zadań projektowych,
  • kalendarzem działań,
  • planem ewaluacji i upowszechniania produktów wypracowanych w ramach projektu,
  • przydzieleniem ról uczniom podczas mobilności,
  • terminami wizyt w partnerskich szkołach,
  • zasadami wyboru logo projektu.

Na początek wizyty gości na Litwie zorganizowano spotkanie ze szkolną i lokalną społecznością Ignaliny, podczas którego koordynatorka szkoły litewskiej krótko omówiła projekt Erasmus+, uczennice z Litwy zaśpiewały regionalne pieśni, a przedstawiciele szkół partnerskich przybliżyli uczestnikom spotkania swoje kraje, regiony oraz szkoły w formie prezentacji multimedialnych. Ponadto koordynatorzy wszystkich szkół partnerskich podpisali kontrakt, który określa zadania i warunki realizacji projektu.

Uczestnicy spotkania mieli również okazję poznać historię i atrakcje turystyczne Ignaliny i Wilna. Odbyły się też spotkania na gruncie prywatnym z nauczycielami zaprzyjaźnionych szkół, w trakcie których była okazja do bliższego poznania się, wymiany refleksji i doświadczeń prywatnych i zawodowych.

Należy tutaj wspomnieć, że nasza szkoła po raz drugi przystępuje do realizacji projektu międzynarodowego i jesteśmy jedyną szkołą w gminie, która otrzymała dofinansowanie z Komisji Europejskiej – informują koordynatorki projektu ze strony ZPO Kasina Wielka. Tym razem jest to projekt w ramach programu Erasmus+, Akcja 2, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne.

Projekt ten będzie realizowany przez dwa lata w czterech szkołach partnerskich z różnych krajów. Angażuje młodzież w wieku 12-16 lat. Obejmuje wiele różnorodnych zadań - mini projektów, które mają na celu podniesienie umiejętności językowych uczniów, poznanie historii i kultury krajów partnerskich, nawiązanie kontaktów i integrację z rówieśnikami z innych krajów, otwarcie się na inną kulturę i zwyczaje oraz świadomość tworzenia wspólnej Europy, pomimo występujących w poszczególnych krajach i kulturach różnic.

W Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej bezpośrednio w realizację projektu zaangażowanych jest czworo nauczycieli różnych przedmiotów – dodają koordynatorki. Bardzo liczymy jednak pomoc i zaangażowanie innych, którzy przyłączą się do zadań projektowych.

 

Maria Skowronek

Marta Lorenc