Święto Niepodległości na Jastrząbce

 Jak co roku świętując rocznicę odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny, mieszkańcy Gminy Laskowa gromadzą się na cmentarzu wojennym nr 357 na Jastrząbce w miejscowości Kamionka Mała. Fenomenem tych obchodów jest bardzo liczny udział dzieci i młodzieży, która brała udział po raz 18 w Rajdzie Turystycznym Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej. Angażowanie dzieci i młodzieży w obchody Święta Narodowego jest przykładem wielkiej odpowiedzialności rodziców, nauczycieli i władzy samorządowej w kształtowanie postawy patriotyzmu młodego pokolenia. W uroczystościach udział wzięli Proboszczowie  i kapłani okolicznych parafii, wójtowie gminy Laskowa Pan Czesław Stanisławczyk oraz Gminy Żegocina Pan Jerzy Błoniarz, Radni Powiatu Limanowskiego Jolanta Grzegorzek i Stefan Hutek, Radni Gminy Laskowa z Przewodniczącym Rady Gminy Laskowa Piotrem Stachem oraz Radną Gminy Laskowa Panią Zofią Bukowiec reprezentującą wieś Kamionka Mała, sołtysi wsi Gminy Laskowa. Przed mszą św. delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki na grobach żołnierzy poległych podczas bitwy I Wojny Światowej. W śród delegacji byli przedstawiciele parlamentarzystów tj. Senatora Stanisława Koguta, Posłów na Sejm RP Józefa Leśniaka, Wiesława Janczyka, Arkadiusza Mularczyka. Msza św. koncelebrowana odprawiona w intencji Ojczyzny złączyła wszystkich w zadumie nad pojęciem patriotyzmu. W homilii kaznodzieja na wstępie zacytował słowa Ojca św. Jana Pawła II „ Patriotyzm oznacza umiłowanie tego co ojczyste, umiłowanie historii, tradycji, języka czy danego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość która obejmuje dzieła rodaków i owoce ich geniuszu” Kontynuując dalej kaznodzieje podkreślił fakt tysiąc letniej historii walki o wolność Polski abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Wspomniał tu losy niespełna 18 letniej dziewczyny Danuty Siedzikównej, która w okrutny sposób została umęczona i zamordowana przez SB 28 sierpnia 1946 roku. Jej ostatnie słowa przekazane babci brzmiały „ Powiedzcie że zachowałam się jak trzeba” To zdanie jest bardzo ważne dla każdego Polaka także dzisiaj. Trzeba zatem walczyć o te trzy słowa BÓG, HONOR I OJCZYZNA. Polska wyrosła z chrześcijaństwa i znak krzyża był zawsze siłą dla naszego narodu. I tej wiary nigdy nie możemy dać sobie wyrwać.

Po mszy św. ogłoszono wyniki konkursu kompozycji ,wierszy i pieśni patriotycznej.

Kategoria Szkoły Podstawowe:

I miejsce:

Drużyna” JASKÓŁKI” SP Kamionka Mała

II miejsce:

Drużyna „SOKOŁY Z JAWORZNEJ” SP Jaworzna

„TOPORCZYKI” PSP Żegocina

„SZABELKI” PSP Żegocina

„ŁĄKIECKIE ORŁY” PSP Łąkta Dolna

III miejsce:

Drużyna „ŻMIJE” SP Żmiąca

„SOKOŁY” SP Kamionka Mała

Kategoria Gimnazjum i Szkoły Średnie

I miejsce:

Drużyna „ZAKAZNA DROŻDŻÓWKI” Gimnazjum Laskowa

„SZWOLEŻEROWIE” Gimnazjum Laskowa

II miejsce:

Drużyna „SYNOWIE PODHALA” Gimnazjum Laskowa

„KAROLINKI” Gimnazjum Rozdziele

„ALBATROSY” Gimnazjum Laskowa

„ZROZENTUZJAZMOWANE NANY” Gimnazjum Laskowa

III miejsce:

Drużyna „TRAPERZY” Gimnazjum Rozdziele

„CYPRIANKI” Gimnazjum nr2 Bochnia

„LEGIONIŚCI” ZS Łapanów

„KAMILKI” Gimnazjum nr 2 Bochnia

IV miejsce:

Drużyna „MECHANIK” ZS nr 1 Bochnia

„SZUMIĄCE WIERZBY” ZSOiZ Limanowa

Łącznie udział w rajdzie wzięło 20 drużyn tj 214 osób prowadzonych przez dwóch przewodników beskidzkich.  

 

 

                                                                                                                              Tekst: Stefan Hutek

                                                                                                                              Zdjęcia: Maria Hutek