Szpital Powiatowy w Limanowej już z Certyfikatem Akredytacji Ministra Zdrowia!

 


- Człowiek cierpiący i chory tak samo potrzebuje obecności osoby bliskiej jak i konkretnej pomocy medycznej. Dlatego wszyscy którzy pracują w szpitalach, pełniąc różne funkcje w zależności od przygotowania i zawodu zasługują na najwyższy szacunek. Wasza praca jest trudna i bardzo odpowiedzialna, bo chodzi przecież o życie człowieka. Ale jakże jest piękna (…) mówił Nasz Wielki Rodak Święty Jan Paweł II.

 
23 października br. w Limanowskim Domu Kultury odbyły się uroczystości związane z Akredytacją Szpitala Powiatowego w Limanowej, a także wręczenia  Certyfikatu "Szpital Przyjazny Dziecku.

Duma, wdzięczność i pokora – te trzy słowa obrazują dzisiejszą sytuację limanowskiego szpitala - tymi słowami rozpoczął uroczystość Marcin Radzięta, dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej - Duma – bo przez 26 lat wolnej Polski wykonaliśmy ogromny skok modernizacyjny. Systematycznie inwestowaliśmy w najlepszy dostępny sprzęt medyczny, odnawialiśmy budynki i otoczenie Szpitala. I z tego jesteśmy dumni – bo mamy świetnie wyposażony, przyjazny dla matki i dziecka oddział położniczy i noworodkowy. Trafiają tam pacjentki, mieszkające w całej Polsce i w całej Europie. Tak, proszę Państwa, niejednokrotnie przychodzą do mnie świeżo upieczeni rodzice i chwaląc nasz szpital mówią, że zdecydowali się przeżyć poród swojego dziecka właśnie tutaj, w Limanowej. Podnoszą na duchu takie pochwały, są czytelnym dla nas sygnałem, że idziemy we właściwą stronę(...) Ta duma jest we mnie bo wiem, że dobrze wykorzystaliśmy możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rozwój szpitala. Od 2010 r z różnego rodzaju źródeł pozyskaliśmy 12 milionówPieniądze te zostały dobrze wydane i służą dzisiaj naszym pacjentom, przede wszystkim mieszkańcom Powiatu Limanowskiego. I w końcu ludzie – pracownicy Szpitala. Wiele osób, które swoją codzienną pracą służą tysiącom pacjentów, którzy korzystają z usług naszego Szpitala. To ich praca jest często najważniejszym elementem procesu leczenia.  (…)Pamiętam słowa Naszego Biskupa Andrzeja Jeża z uroczystości nadania szpitalowi imienia Miłosierdzia Bożego. Słowa o wdzięczności i pokorze. Dlatego w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do toeg sukcesu. Od dawnych i obecnych pracowników rozpocznę. Dziękuję za Waszą pracę i zaangażowanie. Wiem, że przez lata to Wy ponosiliście koszty restrukturyzacji szpitala. Wasza odpowiedzialność w trudnych czasach pozwoliła się nam uporać z olbrzymim zadłużeniem i wieloletnimi zaniedbaniami inwestycyjnymi. Dziękuję radnym Rady Powiatu Limanowskiego obecnej i poprzednich kadencji. Zawsze rozumieli oni, że szpital jest wartością dla mieszkańców Powiatu. Dziękuję kolejnym zarządom powiatu, dziękuję starostom za opiekę nad szpitalem. I w końcu za pieniądze, których tak wiele Powiat przeznaczył na rozwój Szpitala. I w końcu pokora. Bo mając w myślach te wszystkie osiągnięcia mówię zawsze, że nie możemy stać w miejscu. Że ciągle musimy dbać o to, by szpital stawał się coraz lepszy. Rozwój medycyny jest niesamowity. Musimy za nim nadążyć. W końcu zdrowie i życie pacjentów są dla nas najważniejsze. Po pierwsze pacjent – to motto dobrze określa nasze cele i zamierzenia! -zakończył dyrektor.

 

 


- Jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych jest najmocniejszą stroną każdego szpitala. Dlatego też, bardzo się cieszę że Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Limanowej poczyniła starania o uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia- mówił starosta Jan Puchała podczas uroczystości -.Dokument ten stanowi potwierdzenie spełniania przez Szpital Powiatowy w Limanowej standardów jakości, będących jednym z głównych atrybutów wartości danej instytucji. Ten niewątpliwy sukces jest rezultatem ciężkiej pracy zarówno dyrekcji jak i pracowników Szpitala Powiatowego w Limanowej.Uzyskany certyfikat potwierdza, że w zakresie prowadzonych działań szpital gwarantuje najwyższą jakość!  Myślę że nikomu nie muszę przedstawiać korzyści jakie dzięki temu uzyskuje szpital. Nie ograniczają się one tylko do dbania o pacjenta, chociaż to nasz o podstawowy cel. Akredytacja niesie za sobą usprawnienie funkcjonowania całego szpitala, rozwijanie inicjatyw wewnątrzszpitalnych, aktywizację działania zespołowego, zwiększenie zaufania społecznego, identyfikację szpitala jako jednego z najlepszych. Dlatego składam podziękowania i gratulacje na ręce Pana Dyrektora dla całego personelu szpitala, począwszy od ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych, całego personelu lekarsko-pielęgniarskiego, diagnostów, rehabilitantów a skończywszy na osobach, które odpowiedzialne są za administracje, utrzymanie higieny szpitalnej. Swoją wiedzą i umiejętnościami służycie chorym, a tym samym świadczycie pomoc człowiekowi w cierpieniu. Wasz trud i wysiłek winno docenić całe społeczeństwo i otoczyć szacunkiem tych, którzy codziennie ofiarnie pełnią tą misję.

 


 

Następnie Jerzy Henning – Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wręczył na ręce dyrektorów Marcina Radzięty i Mariusza Bobuli - Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia dla Szpitala Powiatowego w Limanowej.

 

 

Podczas uroczystości Marek Krupiński – Dyrektor Generalny Polskiego Komitetu UNICEF nawiązując do wypowiedzi swoich poprzedników wręczył na ręce dyrektorów szpitala drugi Certyfikat - Szpital Przyjazny Dziecku. 

To wyjątkowe spotkanie stało się także okazją do wręczenia odznaczeń honorowych Ministra Zdrowia„Za zasługi dla Ochrony Zdrowia” którego dokonali starosta Jan Puchała wraz z dyrektorem szpitalaMarcinem Radziętą.  

Odznaczenia honorowe  - Za zasługi dla Ochrony Zdrowia - otrzymali;

Janina Bednarczyk, Halina Biedroń, Bożena Bugajska, Zygmunt Chaja,  Władysława Chałacińska, Janusz Chodorowski, Anna Chojnowska, Małgorzata Chudy, Renata Czachurska, Maria Czaja, Anna Czyrnek, Zofia Dąbrowa, Maria Filipek, Jan Goliński, Danuta Golonka, Józef Górszczyk,Maria Jonik, Wojciech Kostia, Halina Krajewska, Stanisława Krzysztofek ,Władysława Kubacik, Krystyna Kurczab, Władysława Ligas, Zofia Oleksy, Anna Pławecka, Danuta Rosiek, Marta Ryś, Teresa Smoter, Irena Steczowicz , Irena Suflita, Michalina Sułkowska, Maria Twaróg,Danuta Warszawska-Głąb, Genowefa Wąchała, Bożena Wojtas, Helena Wróbel,Teresa Wróbel, Grażyna Zalewska, Anna Załubska .Teresa Zoń, Weronika Dudek,Józefa Franczyk, Danuta Domiter
Dodatkowo podczas uroczystości za długoletni staż pracy w służbie zdrowia listy gratulacyjne otrzymali - Małgorzata Cabała, Zofia Dąbrowska, Ewa Dudek, Zofia Kmiecik, Edward Kowalski, Tadeusz Leśniak, Stanisław Oleksy, Halina Opiela, Krzysztof Stach, Józef Wróbel, Józefa Załubska, Piotr Zoń, Grażyna Mizgała.

Natomiast podziękowania - Za szczególny wkład w uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego otrzymali;Ewa Rakoczy, Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Maciej Malczewski, Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Wojciech Kostia, Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Jacek Widomski Z-ca Ordynatora Oddziału Ginekologii i Położnictwa, Janusz Chodorowski,  Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych, Bożena Wojtas, Kierownik Oddziału Noworodkowego i Patologii Noworodka, Bożena Michalak-Józkowicz, Kierownik Oddziału Chorób Dzieci, Artur Kalita, Kierownik Dziennego Oddziału Chemioterapii Onkologicznej,  Katarzyna Zbierska-Łabuda, Ordynator Oddziału Pulmonologii, Danuta Warszawska-Głąb, Ordynator Oddziału Medycyny Paliatywne, Tadeusz Sikoń, Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Bartosz Grochowski, Kierownik Bloku Operacyjnego, Janina Bednarczyk, Pielęgniarka Oddziałowa Oddz. Anestezjologii i Intens. Terapii, Maria Bugajska, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej,  Małgorzata Chudy, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ort. Agnieszka Kunicka-Mamak, Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa, Elżbieta Lis, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych, Bogumiła Stanisz,  Pielęgniarka Oddziałowa Oddz. Noworodk. i Patologii Noworodków, Zofia Oleksy, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Dzieci,Barbara Wąs-Tenerowicz, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pulmonologii,Bogumiła Oleksy, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Medycyny Paliatywnej, Krystyna Maśnica, Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Anna Kubica, Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego, Mariusz Bobula, Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa, Cecylia Kochańczyk, Z-ca dyrektora ds. technicznych, Lucyna Jankowska, Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością, Bożena Bugajska,Przełożona pielęgniarek, Danuta Matląg, Pielęgniarka epidemiologiczna, Zofia Kowalska, Kierownik Zespołu Pracowni Laboratoryjnych, Zofia Więcław, Kierownik Laboratorium AnalitycznegoMonika Banach, Kierownik Zespołu Techników Radiologii, Aleksandra Węgrzyn-Lupa, Z-ca kierownika aptekiWiesława Bubula,Z-ca kierownika Sekcji Żywienia I Jakub Trojanowski,Główny Księgowy

 

 

 Podczas uroczystości na ręce dyrektora i pracowników szpitala gratulacje za ogromny sukces jakim jest uzyskanie certyfikatu składali także Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, Senator Stanisław Hodorowicz oraz przedstawiciele władz powiatu limanowskiego -starosta Jan Puchała i przewodniczący rady powiatu Tomasz Krupiński.

   

Na koniec specjalne podziękowania zostały przekazane osobom, które na co dzień wspierają działania szpitala. Podziękowania trafiły do Wiesława Janczyka - Posła na sejm RP, Stanisława Hodorowicza - Senatora RP, Małgorzaty Lechowicz - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jerzego Henninga - Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Marka Krupińskiego – Dyrektora Generalnego Polskiego Komitetu UNICEF


Uroczyste spotkanie zakończyło się akcentem muzycznym 
w wykonaniu 
Marioli Bukowiec z Zespołem.

 

 W uroczystościach udział wzięło wielu wspaniałych gości m.in. Wiesław Janczyk  Poseł na Sejm RP, Stanisław  Hodorowicz, Senator RP, władze Województwa Małopolskiego reprezentowała  Urszula Nowogórska - Przewodnicząca Sejmiku Województwa MałopolskiegoJerzy Henning - Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Marek Krupiński – Dyrektor Generalny Polskiego Komitetu UNICEF, Małgorzata Lechowicz - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Elżbieta Fryźlewicz - Chrapisińska - Dyrektor NFZ Oddział w Krakowie, Dariusz Madera - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Wojew. Małopolskiego, Grzegorz Biedroń - Radny Województwa Małopolskiego,  Jan Puchała Starosta Limanowski, Tomasz Krupiński , Przewodniczący Rady Powiatu wraz z Radnymi Powiatu, Mieczysław Uryga  Wicestarosta Limanowski, Członkowie  Zarządu Powiatu – Agata Zięba, Jan Więcek, Wojciech Włodarczyk, Członkowie Rady Społecznej Szpitala, Członkowie Komisji Zdrowia Rady Powiatu Limanowskiego, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu limanowskiego, - Komendant Powiatowy Policji  insp. Robert Hahn, Komendant Powiatowy państwowej Straży Pożarnej – bryg. Janusz Kurzeja, a także dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy szpitali z terenu Małopolski, a także wielu innych wspaniałych gości.

 

 

źródło: Powiat Limanowski