Bezpieczna droga do szkoły

 Funkcjonariusze Straży Gminnej Gminy Mszana Dolna, jak co roku, od 1 września  prowadzą działania profilaktyczno-edukacyjne „Bezpieczna droga do szkoły”. Działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze do szkoły. Funkcjonariusze przypominają najmłodszym podstawowe zasady prawidłowego poruszania się po drogach, ze szczególnym uwzględnieniem przechodzenia przez jezdnię, przypominają o zasadzie ograniczonego  zaufania względem obcych, o unikaniu miejsc niebezpiecznych, o obowiązku noszenia elementów odblaskowych oraz o przewożeniu dzieci w samochodach. Szczególną uwagę zwracają na edukację najmłodszych uczniów, aby ci wiedzieli, jakich zasad należy przestrzegać, by bezpiecznie dotrzeć do szkoły i domu po zajęciach. Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” skierowana jest nie tylko do dzieci - adresowana jest także do wszystkich dorosłych, w szczególności do  rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny, ale także do kierowców, którzy w rejonach szkół powinni zachować szczególne środki ostrożności, bo przecież dzieci nie zawsze przestrzegają zasad    i przepisów ruchu drogowego.                               W tym roku do wspólnych  działań z Strażą Gminną  włączyła się „Mrówka”  z PSB Mszana Dolna, która na koniec spotkania rozdała uczniom kl. 0-III  szkół podstawowych z Kasiny Wielkiej i Lubomierza odblaski oraz słodycze. Warto zaznaczyć, że dzieci wykazały się dużą wiedzą z zakresu bezpiecznego zachowania się w drodze do szkoły     i znakomicie radziły sobie z zadawanymi przez funkcjonariuszy pytaniami.

                                                                              Elżbieta Wydra