SAMI SWOI na Opolszczyźnie

Orkiestra dęta SAMI SWOI z Kasinki Małej - Zagródca przygrywając utwory marszowe poprowadziła w niedzielę, 30 sierpnia, wielki korowód dożynkowy ulicami Żywocic. Na stadionie, przed licznie zgromadzoną publicznością i przedstawicielami władz, zagródczańscy muzycy pieśnią dożynkową rozpoczęli oficjalną część uroczystości. Zaprezentowali też wiele utworów ze swojego repertuaru - melodie i przyśpiewki regionalne (zagórzańskie).

Przy tej okazji nawiązano kontakt z tamtejszą orkiestrą, która zaproszona została na przyszłoroczny festyn na Zagródcu.

Wyjazd orkiestry na Opolszczyznę możliwy był dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Gminy Mszana Dolna uzyskanemu w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Pamiętajmy o tradycji”.

                                                                                                                                          Józef Majkowski