Nauczycielki mianowane po awansie zawodowym

Gmina Mszana Dolna. W nadchodzącym roku szkolnym w placówkach oświatowych gminy Mszana Dolna pracowało będzie o ośmiu nauczycieli mianowanych więcej. To wynik postępowań egzaminacyjnych, przeprowadzonych niedawno przez Urząd Gminy.
W dniach 21 i 24 sierpnia w Urzędzie Gminy Mszana Dolna przeprowadzono postępowania egzaminacyjne, których wynikiem jest awans zawodowy dla ośmiu nauczycielek, pracujących w szkołach prowadzonych przez samorząd.

- Wszystkie postępowania zakończyły się pozytywnie. Droga do tego awansu nie była łatwa, bowiem nauczycielki wcześniej odbyły staż trwający 2 lata i 9 miesięcy, a złożone przez nie dokumentacje wnioskowe musiały spełniać wszystkie wymogi formalno-prawne. Mianowanie jest trzecim z kolei stopniem na ścieżce awansu zawodowego nauczyciela, uzyskanym po co najmniej sześcioletniej pracy w zawodzie - informuje Urząd Gminy Mszana Dolna.

Oceny przedstawionego przez nauczycielki w trakcie trwania postępowań egzaminacyjnych dorobku zawodowego za okres stażu oraz ich odpowiedzi na pytania z nim związane dokonały komisje egzaminacyjne powołane przez wójta, w składzie: Krystyna Pajka, Maria Bożek, Janina Flig, Agata Jarosz, Stanisława Nowak – dyrektorzy placówek oświatowych, w których pracują awansowane nauczycielki, Teresa Szczurowska – przedstawiciel Kuratora Oświaty, Małgorzata Królczyk, Barbara Figlewicz, Waldemar Alzak i Władysław Ścianek – eksperci z listy ustalonej przez MEN oraz Danuta Nowak – przedstawiciel gminy.

Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego uroczyście wręczył nauczycielkom wójt Bolesław Żaba, przekazując im gratulacje oraz życzenia satysfakcji i sukcesów w dalszej pracy zawodowej i w życiu osobistym. Podziękował również członkom komisji egzaminacyjnych za wykonaną pracę.

Nauczycielami mianowanymi zostały: Katarzyna Gucia (wychowanie fizyczne) i Jolanta Pankiewicz (wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna) ze Szkoły Podstawowej w Glisnem, Magdalena Smoleń (język angielski) i Teresa Flig (matematyka, zajęcia techniczne i zajęcia komputerowe) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubomierzu, Dorota Mucha (religia i wychowanie do życia w rodzinie) i Monika Antosz-Grodzicka (język polski, historia, biblioteka) z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Łostówce, Monika Aleksandrzak (religia) z Zespołu Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej oraz Ewelina Płachczyńska-Struś (wychowanie przedszkolne i zajęcia komputerowe) z Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej.