Echo Gór na XV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej

Orkiestra Dęta „Echo Gór” z Kasinki Małej wzięła udział w XV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Laskowej zorganizowanym przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej.

 

Uczestnicy przeglądu - 12 orkiestr dętych - rywalizowali w trzech kategoriach: orkiestry OSP, orkiestry parafialne oraz orkiestry działające przy ośrodkach kultury i stowarzyszeniach społeczno – kulturalnych. W sumie widzom i wiernym sympatykom przeglądu zaprezentowała się pokaźna reprezentacja 470 muzyków.

 

 

Z zadowoleniem odnotowujemy fakt, iż zespół nasz zajął II miejsce w grupie orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych – chwalą się muzycy z Kasinki Małej. Równorzędne miejsce zdobyła także orkiestra z Męciny. Kasinczańscy instrumentaliści zaprezentowali trzy utwory: Góralu czy Ci żal, Szabelki i Marsza Radeckiego zyskując uznanie u słuchaczy oraz komisji artystycznej (dr Katarzyna Vernet, dr Waldemar Groń i Jan Rosiek).

 

 

Wyjazd orkiestry na konkurs możliwy był dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej uzyskanemu w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn . „Upowszechnianie kultury, sztuki na poziomie lokalnym na terenie sołectwa Kasinka Mała”.

 

 

Elżbieta Jakubiak