VI Rajd Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK

W dniach 12–14 czerwca 2015 r. odbędzie się VI edycja rajdu edukacyjnego „Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK”. Głównymi organizatorami rajdu są Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „1. Pułk Strzelców Podhalańskich AK” oraz Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Bolesław Żaba – Wójt Gminy Mszana Dolna oraz Jan Puchała – Starosta Powiatu Limanowskiego.

Rajd jest adresowany przede wszystkim do młodzieży szkolnej, ale mogą w nim wziąć udział także zainteresowani najnowszą historią Małopolski uczestnicy indywidualni, którzy zostaną podzieleni na samodzielne patrole wykonujące wyznaczone przez organizatorów zadania.

Tegoroczna edycja rajdu odbędzie się w Beskidzie Wyspowym, gdzie funkcjonowały w czasie II wojny światowej struktury Obwodu AK Limanowa oraz działały oddziały partyzanckie AK – m.in. OP „Wilk” i OP „Mszyca”. Pomimo że większość zadań rajdowych będzie związana właśnie z okresem 1939–1945, uczestnicy poznają także historię regionu limanowskiego, będą też mieli okazję spotkać się ze świadkami historii – uczestnikami walk o niepodległość Polski, żołnierzami podziemia i ich współpracownikami.

Pierwszego dnia rajdu, w piątek 12 czerwca, planowane jest przejście z Mszany Górnej przez Witów do Niedźwiedzia i Mszany Dolnej, a następnie powrót do bazy rajdu w Zespole Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej. W sobotę uczestnicy rajdu będą wykonywać swoje zadania w rejonie Ostrej, Łętowego, Kiczory i Lubomierza. W niedzielę, 14 czerwca, będzie miało miejsce zakończenie i podsumowanie rajdu oraz wręczeniem nagród dla najlepszych patroli oraz uroczysta Msza Św. w intencji żołnierzy i współpracowników AK.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 5 czerwca 2015 r. pod adresem mailowym dawid.golik@ipn.gov.pl lub pod numerem telefonicznym +48 694 408 134.

Zespół organizacyjny rajdu tworzą:
 Dawid Golik – historyk, pracownik OBEP IPN w Krakowie (dawid.golik@ipn.gov.pl) – komandor rajdu;
 Sławomir Szubryt – regionalista, członek Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „1. Pułk Strzelców Podhalańskich AK” (schlezvik@vp.pl) – zastępca komandora rajdu;
Marcin Chorązki – historyk, pracownik OBEP IPN w Krakowie (marcin.chorazki@ipn.gov.pl).
ORGANIZATORZY:
Instytut Pamięci Narodowej, Oddział Kraków;
 Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „1. Pułk Strzelców Podhalańskich AK”.
WSPÓŁORGANIZATOR:
 Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej.
PATRONI HONOROWI:
 Bolesław Żaba – Wójt Gminy Mszana Dolna;
 Jan Puchała – Starosta Powiatu Limanowskiego.