Wybieramy Prezydenta

 Już w niedzielę w całym kraju odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Nowego Prezydenta RP wybierać będziemy spośród 11 kandydatów. Lokale wyborcze czynne będą w godzinach od 7.00 do 21.00.


W Limanowej wybory prezydenckie przeprowadzone zostaną w 14 obwodach głosowania. Wyborcy głosować będą w tych samych lokalach wyborczych, w których oddawali swoje głosy w ubiegłym roku, w listopadzie, podczas wyborów samorządowych.Głosowanie przeprowadzone zostanie w godzinach od 7.00 do 21.00. Z kolei członkowie poszczególnych komisji wyborczych rozpoczną pracę w lokalach już o godzinie 6.00.


Osobą uprawnioną do wzięcia udziału w niedzielnym głosowaniu jest każdy pełnoletni mieszkaniec Limanowej, posiadający pełnię praw publicznych, ujęty w spisie wyborców, właściwym ze względu na swoje stałe miejsce zamieszkania.


Udając się do lokalu wyborczego wyborca zobowiązany jest wziąć ze sobą ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, który trzeba okazać członkom obwodowej komisji wyborczej.


Każdy wyborca biorący udział w głosowaniu otrzyma jedną kartę wyborczą z nazwiskami 11 kandydatów na urząd Prezydenta RP. Nazwiska poszczególnych kandydatów na karcie ułożone są w kolejności alfabetycznej. Prawidłowe głosowanie polega na postawieniu znaku „x” (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów na Prezydenta. Postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk więcej niż jednego kandydata albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.


Wyborco sprawdź gdzie głosujesz!

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA z dnia 30 marca 2015 r.
o numerach i granicach stałych i odrębnego obwodu głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach
obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

 

Więcej o WYBORACH PREZYDENCKICH 

http://bip.malopolska.pl/umlimanowa/Article/id,279648.html

Źródło; Miasto Limanowa