W Porębie popłynie gorąca solanka...

 9 marca w Porębie Wielkiej przy nieużywanej części Domu Wczasów Dziecięcych, przedstawiciele władz Powiatu Limanowskiego w towarzystwie zaproszonych gości, rozpoczęli największą inwestycję ostatnich lat, budowę Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód geotermalnych - etap I Zakład Przyrodoleczniczy.

 

   Inwestycja obejmuje budowę części nowych obiektów i przebudowę istniejącego budynku Domu Wczasów Dziecięcych. Zakład Przyrodoleczniczy połączony zostanie z istniejącym budynkiem domu wczasów oraz częścią hotelową realizowaną w ramach II etapu. Koszt realizacji tego zadania wyniesie 12 mln zł.


   Symbolicznego wbicia łopat pod budowę Zakładu Przyrodoleczniczego dokonali Jan Puchała Starosta Limanowski, Tomasz KrupińskiPrzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego i Bronisław Drąg wykonawca inwestycji. Na uroczyste spotkanie zorganizowane przez Powiat Limanowski i Gminę Niedźwiedź, którą reprezentował gospodarz terenu Wójt Janusz Potaczek, przybyli również: Wiesław JanczykPoseł na Sejm RP, Grzegorz Biedroń Radny Województwa Małopolskiego, Mieczysław Uryga Wicestarosta Limanowski, Franciszek Dziedzina Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Agata Zięba i Wojciech Włodarczyk Członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego, Andrzej Matlęga Sekretarz Powiatu, Elżbieta Nastałek Skarbnik Powiatu, Bolesław Żaba Wójt Gminy Mszana Dolna,Marek Mąkowski sekretarz Gminy Niedźwiedź, Michał Baran sekretarz miasta Mszana Dolna, Janusz Tomasiewicz Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego, oraz gospodarz obiektu Adela Duda Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych. Wśród gości byli również, radni Powiatu Limanowskiego, radni z gmin Niedźwiedź, Mszana Dolna i miasta Mszana Dolna, przedstawiciele spółki Gorczańskie Wody Termalne oraz dzieci przebywające w Domu Wczasów Dziecięcych.


Wbijamy łopatę na miejscu gdzie w najbliższym czasie będzie znajdował się basen a w pozostałych częściach po adaptacji i rozbudowie strefa uzdrowiskowo – lecznicza. Dzięki wspólnym działaniom wielu osób i samorządów, udało nam się doprowadzić do tego momentu! To właśnie dzisiaj rozpoczynamy kolejną strategiczną inwestycję w rozwoju Powiatu Limanowskiego - powiedział Jan Puchała Starosta Limanowski – Wykorzystując bogactwo naturalne jakie znajduje się Porębie Wielkiej, planowane jest stworzenie Strefy Aktywności Turystycznej, na którą oprócz budowy Centrum Rekreacji i Balneologii składają się również w dalszej perspektywie: budowa Basenów Geotermalnych realizowana przez Spółkę Gorczańskie Wody Termalne z prywatnym inwestorem; budowa i przebudowa połączeń z Rabki Zdroju przez Olszówkę, Porębę Wielką, Koninę do drogi wojewódzkiej nr 968; a także zagospodarowanie i odbudowa  parku podworskiego w Porębie Wielkiej – dodał Starosta.


Janusz Potaczek wójt gminy Niedźwiedź na terenie której znajduje się Poręba Wielka, dziękując za wspólne działania zmierzające do rozbudowy infrastruktury turystycznej na bazie wód termalnych, zwrócił się także do wykonawcy inwestycji, o jak najlepszą realizację zadania i wybudowanie obiektu, który będzie najwyższej jakości. Gratulując Staroście i pozostałym przedstawicielom władzy powiatu Limanowskiego, skierował słowa również do  dzieci i młodzieży spędzających czas w Domu Wczasów Dziecięcych, którym przypomniał, że uczestniczą w historycznym momencie i jak wrócą tutaj za parę lat to nie poznają tego terenu.


W trakcie spotkania głos zabrał także Tomasz Krupiński Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego: Wszyscy czekaliśmy na ten dzień. O rozwoju geotermii w Porębie Wielkiej każdy słyszał już od kilkudziesięciu lat, (…). Stare porzekadło okazało się skuteczne, bo o to żeby dostać zgodę na pozyskanie odwiertu, to trzeba było posiadać mocne argumenty. Tak też powstał pomysł spółki samorządowej, to była geneza. Nie od nas zależało, że trwało to tak długo, ale zadanie zostało wykonane konsekwentnie, pomimo wielu dróg pod górę, przy życzliwości wielu osób, finał jest taki, jak widać – dodał na zakończenie.


Słowa uznania dla samorządowców przekazał także Wiesław Janczyk Poseł na Sejm RP. Pogratulował między innymi tego odważnego kroku, który da okazję do spełnienia wszystkich ambitnych planów związanych z skarbem termalnym, znajdującym się pod ziemią w Porębie Wielkiej.


   Podczas spotkania Starosta, złożył również podziękowania Stanisławowi Hodorowiczowi Senatorowi RP i Markowi Sowie Marszałkowi Województwa Małopolskiego a także wszystkim osobom, dzięki którym inwestycja może być realizowana. Starosta odczytał list od Marszałka Marka Sowy, który dziękując za zaproszenie napisał: - Cieszę się, że Małopolska wzbogaca się wciąż w nowe obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe, które służąc przede wszystkim mieszkańcom Małopolski - stają się także magnesem przyciągającym do nas rzesze turystów. Jestem  przekonany, że doskonale rozwinięta baza turystyczna i gorczańska przyroda, w połączeniu z nowoczesnym Centrum pozwolą wszystkim aktywnie wypoczywać w Porębie Wielkiej przez cały rok co sprzyjać będzie umocnieniu się pozycji zarówno tej miejscowości, jak i całego Powiatu.


Podczas drugiej części, która odbyła się w hotelu Górski Raj, zebrani goście mogli zapoznać się z szczegółową historią poczynań i starań dotyczących rozwoju wykorzystania wód termalnych w Porębie Wielkiej. Krótką charakterystykę przedstawił Jan Puchała Starosta Limanowski.


Przypomnijmy:
Prace nad wykorzystaniem źródeł termalnych w Porębie Wielkiej, rozpoczęły się już 1952 r., kiedy przy okazji prowadzenia poszukiwań ropy i gazu, nawiercono pierwszy otwór Poręba Wielka l. Podczas prac napotkano poziom wód termalnych na głębokościach od 1610m do 1700m. W latach 70-tych odwiercono nowy otwór geologiczny. Nawiercona w nim solanka ma temperaturę 42°C. Niestety przez długi czas bogate zasoby naturalne w tym rejonie nie były wykorzystywane. Dopiero pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku, za sprawą ówczesnych władz Gorczańskiego Parku Narodowego na nowo powrócił temat eksploatacji wód. W sprawę zaangażował się Wójt Gminy Niedźwiedź Janusz Potaczek, który w późniejszych latach zainteresował tematem Starostę Limanowskiego Jana Puchałę oraz włodarzy Miasta i Gminy Mszana Dolna. W 2007 r. powołali  wspólnie spółkę samorządową Gorczańskie Wody Termalne Sp. z o.o. Od tego momentu po wielu latach wytrwałego i mozolnego przebijania się przez gąszcz administracyjnej konieczności uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji oraz wykonaniu ponownych badań potwierdzających właściwości solankowe, udało się w 2013 roku otrzymać koncesję na wydobywanie wód termalnych.


Realizacja pierwszego etapu budowy Centrum Rekreacji i Balneologii wód geotermalnych jest zadaniem realizowanym wyłącznie przez Powiat Limanowski.


W nowej części budynku znajdować się będą dwie strefy:
I.    STREFA BASENOWA
basen rekreacyjny o powierzchni lustra wody 91 m2 wyposażonym w hydromasaż ścienny, ławeczkę powietrzną, tryskacze, gejzery powietrzne, wanny hydromasażowe, bicze wodne, zespół saun (w tym fińska i infrared)
II.    STREFA PROFILAKTYKI ZDROWIA
pomieszczenia do hydroterapii, zawijań borowinowych, pokoje masażu,  gabinet krioterapii miejscowej, gabinet inhalacji, pomieszczenia fizykoterapii, kriokomora, salka do ćwiczeń, kinezyterapia.

Zakład przystosowany będzie do korzystania przez wczasowiczów przebywających w części pobytowej, dzieci – pensjonariuszy Domu Wczasów Dziecięcych a także klientów zewnętrznych. Inwestycja przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty turystycznej Powiatu Limanowskiego, którego rejon od dawna nazywany jest Ostoją Natury i Zdrowia. Na mieszkańców i turystów będzie czekało wiele atrakcji. 

Planowane zakończenie realizacji I Etapu przewidziane jest na grudzień 2016 roku.