Wspólnie przeciw białaczce w Zespole Szkół w Pasierbcu

 Dnia 11 grudnia br. w Zespole Szkól im. Wł. Reymonta w Pasierbcu  przeprowadzono akcję  DZIEŃ  DAWCY SZPIKU pod patronatem  Fundacji DKMS (Baza  Dawców Komórek Macierzystych). Koordynatorem przedsięwzięcia był Karol Wąsowicz- absolwent ZS w Pasierbcu – obecnie uczeń  Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych w ZS nr im. J. Piłsudskiego w Limanowej, aktywny wolontariusz  wspierający  od kilku lat  działania  Fundacji.

Akcja miała na celu  zachęcić  rodziców  i Grono  Pedagogiczne do bycia  potencjalnym dawcą szpiku  kostnego  dla chorych na białaczkę. Do  przedsięwzięcia  włączyła się aktywnie młodzież, propagując akcję wśród rodziców. Nad całą inicjatywą w imieniu Fundacji DKMS czuwała Alicja Wąsowicz, która wyraziła przekonanie, że szlachetna działalność podjęta w bieżącym roku szkolnym  wpłynie w przyszłości  na bezinteresowne szerzenie pomocy  w środowisku szkolnym i lokalnym. Dodała także, że żywi nadzieję iż obecni uczniowie, po uzyskaniu pełnoletniości, włączą się  aktywnie w charytatywną pomoc ludziom chorym i staną się potencjalnymi dawcami szpiku.

Podziękowania należą się Dyrektor Zespołu Szkół w Pasierbcu - Rozalii Kuchcie  za szczególne zaangażowanie i wsparcie akcji oraz nieodpłatne  udostępnienie   placówki.

Gorące podziękowania skierować należy także w kierunku rodziców i nauczycieli, którzy zadeklarowali chęć  niesienia pomocy potrzebującym  i stali się potencjalnymi dawcami szpiku kostnego.

Źródło: ug.limanowa.pl