Obchody Święta Niepodległości w Gminie Laskowa

Tradycyjnie mieszkańcy Gminy Laskowa oraz uczestnicy XVII Rajdu Szlakami cmentarzy I wojny światowej zgromadzili się na cmentarzu nr 357 na Jastrząbce by świętować 96 rocznicę odzyskania niepodległości. Przy słonecznej pogodzie można było podziwiać piękno krajobrazu co dodatkowo zachęcało by licznie zgromadzić się na uroczystościach. Na uwagę zasługuje fakt  licznego udziału  dzieci i młodzieży szkolnej oraz  rodzin z małymi dziećmi co dobrze świadczy o prowadzonej w ten sposób żywej lekcji patriotyzmu. Na uroczystość przybyli licznie kapłani okolicznych parafii z proboszczami na czele tj. parafii Kamionka Mała ks. Stanisław Węgrzyn, z parafii Laskowa ks. Andrzej Wanat, z parafii Żmiąca ks. Marek Wójcik. W uroczystościach  wzięli udział między innymi: Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Bulzak, Wójt Gminy Laskowa Stanisława Niebylska, Pełnomocnik Senatora Stanisława Koguta Pani Zofia Bukowiec, Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Gminy Laskowa Piotr Stach. W kazaniu podczas mszy św. ks. Marek Wójcik zwrócił uwagę na trzy proste słowa zawierające się w przekazie  lekcji patriotyzmu to Bóg, Honor, Ojczyzna. Tych słów nie da się pominąć myśląc o Polsce naszej Ojczyźnie. Jeśli ktoś chciał by się wyzbyć tych słów to będzie najbiedniejszym człowiekiem na Ziemi. Kto stracił Ojczyznę ten wie jaki rodzi to ból. My mając Ojczyznę doznajemy w niej wiele dobra. Następnie kaznodzieje wysunął wątek Polaków żyjących na wschodzie, którzy zostali pozbawieni Ojczyzny przez zmianę granic czy przesiedlenia. Za to że mieli w dokumentach Polak byli poniżani, szykanowani i prześladowani. I dziś są takie miejsca że za słowo Polak jest się prześladowanym. Dziś świętujemy dar ojczyzny , dar wolnej ojczyzny w której Bóg i Honor są na właściwym miejscu. Ojczyzna to nasz wspólny dom więc należy pomyśleć jak się cieszę z domu w którym mieszkam? Dla nas Polaków fundamentem od początku istnienia państwa był Bóg i niech On będzie w naszych sercach.

Po zakończeniu mszy św. uczestnicy XVII Rajdu Szlakami cmentarzy I wojny światowej odebrali pamiątkowe puchary i nagrody.

Tekst i zdjęcia Stefan Hutek