Poświęcenie nowego lądowiska dla helikopterów...

W dniu 30 grudnia br. oddano do użytku nowoczesne lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zlokalizowane przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej.
Spotkanie rozpoczął Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej, który powitał wszystkich przybyłych gości, w tym m. in.  Jana Puchałę - Starostę Limanowskiego, Tomasza Krupińskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu limanowskiego, Franciszka Dziedzinę Wicestarostę Limanowskiego, jak również wiceprzewodniczących rady powiatu:  Wojciecha Włodarczyka i Marka Czeczótkę oraz członków Zarządu Powiatu – Mieczysława Urygę i Jana Więcka, radnych powiatowych Jolantę Grzegorzek,  Mieczysława Kuziela, Grzegorza Dziadonia, Piotra Kowalika i Krzysztofa Żądło oraz Andrzeja Matlęgę Sekretarza Powiatu. Poświęcenia lądowiska dokonał ksiądz Kapelan Janusz Bociek. -  Zbliża się koniec roku 2013 pozwolę sobie na krótką refleksję i podsumowanie. Mijający rok obfitował w szereg wydarzeń - Odnowiony blok porodowy, zmodernizowany oddział medycyny paliatywnej, wyremontowane wejścia do zespołu poradni, do opieki całodobowej oraz wejścia głównego szpitala z pewnością są przez Państwa zauważalne i podnoszą estetykę otoczenia szpitala - mówił Marcin Radzięta -Nareszcie dokończyliśmy termomodernizację - ostatni w tym względzie budynek, w którym znajduje się księgowość i działy techniczne doczekał się ocieplenia ścian i dachu. To część wielkiego projektu modernizacji ogrzewania Szpitala, wartego ponad 4 mln zł, w którym udział własny Szpitala nie przekroczy 10 %. Dostosujemy kotłownię szpitalną do spalania ekologicznego paliwa - zrębków pozostałych po produkcji drzewnej. Koszt takiego materiału jest na tyle niski, że dzięki modernizacji uda się zaoszczędzić na wydatkach ponoszonych na ogrzewanie, nawet 400 tyś zł rocznie.(…) Będziemy mieli w Szpitalu ogólnodostępną aptekę - naprzeciwko wejścia głównego do Szpitala. To nie tylko korzyść dla pacjentów, którzy będą mogli na miejscu nabyć lekarstwa, ale też wydatny plus dla szpitalnego budżetu. Ponad 50 tys. złotych miesięcznie to kwota bardzo wysoka i pomocna wobec dalszych prac modernizacyjnych, które już mamy w planach. To wszystko czynimy z myślą o naszych  pacjentach. Kolejną bardzo ważną inwestycją jest nowe lądowisko dla helikopterów, dlatego tym miejscu pragnę podziękować Radzie Powiatu Limanowskiego na czele z Panem Tomaszem Krupińskiem oraz Zarządowi Powiatu na czele z Panem Starostą Janem Puchałą za podjęcie decyzji o sfinansowaniu przez powiat budowy tego lądowiska. Cieszę się, że podmiot założycielski szpitala tak aktywnie włącza się i wspiera rozwój szpitala, tym bardziej że koszt zrealizowanej inwestycji to ponad 1 mln 700 tyś zł. Dziękuję bardzo Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Limanowej - Panu Stanisławowi Gorczowskiemu, ale podziękowania składam także na ręce Pani Cecylii Kochańczyk, która jest moim z-cą ds. technicznych oraz  wszystkim pracownikom szpitala za ogromne zaangażowanie, poświęcony czas i energię, częste narady i konsultacje, dzięki czemu dzisiaj możemy świętować odbiór tego pięknego obiektu. Każdy kto przypomni sobie „stare” lądowisko to z pewnością jest dzisiaj pod wielkim wrażeniem. W trakcie spotkania głos zabrał także Tomasz Krupiński Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego: - Wszystkim Radnym Powiatowym chciałbym z tego miejsca gorąco podziękować za zrozumienie i podjęcie uchwały o przekazaniu środków finansowych na realizację tej inwestycji. Przy dużym wsparciu i zaangażowaniu Zarządu Powiatu Limanowskiego a także pracowników Szpitala, udało się wybudować lądowisko dla śmigłowców – powiedział Tomasz Krupiński Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego -Jak dobrze wiemy, posiadanie SOR-u przy szpitalu to być albo nie być dla całego Szpitala Powiatowego w Limanowej. Dzięki temu, iż na bieżąco monitorujemy sytuację służby zdrowia na terenie Powiatu Limanowskiego, w odpowiednim momencie dostosowaliśmy infrastrukturę szpitalną do wymogów ustawowych i Narodowego Funduszu Zdrowia.  Ta inwestycja stała się koniecznością i w tej sytuacji Rada Powiatu stanęła na wysokości zadania, podejmując decyzję o sfinansowaniu w całości z budżetu powiatu tego zadania. Obecna finansowa sytuacja szpitala, nie pozwalała w tym czasie na realizację tej koniecznej inwestycji, tym bardziej, że dyrektor realizuje dodatkowe niezbędne prace remontowo – inwestycyjne. Dziękując jeszcze raz wszystkim, którzy przyczynili się do budowy lądowiska, życzę aby było jak najmniej okazji do skorzystania z tego miejsca a zarazem jeżeli już będzie wymagała tego sytuacja, to aby ten instrument potrzebny do walki o życie ludzkie, służył jak najlepiej wszystkim pacjentom i pracownikom szpitala – dodał na zakończenie przewodniczący. Do podziękowań przyłączył się także Jan Puchała Starosta Limanowski - W uzupełnieniu do wypowiedzi Przewodniczącego Rady, chciałbym również podziękować Radzie Powiatu Limanowskiego, za podjęcie tej jakże ważnej uchwały, która pozwoliła aby Szpital Powiatowy w Limanowej mógł funkcjonować i spełniać wszystkie wymogi ustawy o ratownictwie medycznym. Szczególnie dziękuję także Zarządowi Powiatu Limanowskiego, za bieżące wsparcie szpitala. Dziękuję dyrektorowi i pracownikom Szpitala, za podjęcie trudu tego przedsięwzięcia– powiedział Jan Puchała Starosta Limanowski – Biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne i realizację wielu zadań, a także na panującą dobrą atmosferę w tej Jednostce, szczególnie w tych trudnych dla służby zdrowia czasach, Rada i Zarząd Powiatu z przyjemnością pomagają w dofinansowaniu działań inwestycyjnych. Szczególnie widząc Państwa zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności lokalnej, jesteśmy pełni podziwu dla wykonywanych obowiązków. Korzystając z okazji zbliżającego się Nowego 2014 Roku, pragnę przekazać wszystkim życzenia dobrego i spokojnego roku, spędzonego w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół – zakończył starosta. Po części oficjalnej z płyty lądowiska wystartował helikopter z pilotem z firmy Grupa Wanicki, a na pokładzie helikoptera oprócz Starosty Limanowskiego Jana Puchały i Dyrektora Szpitala Marcina Radzięty znalazło sie także kilku pracowników szpitala. Wśród zaproszonych byli również Stanisław Gorczowski Dyrektor Wydziału Rozwoju i Gospodarki Nieruchomościami, Justyna Tokarczyk Kierownik Biura Promocji, Kultury i Turystyki, jak również członkowie rady społecznej szpitala. W historycznym dla szpitala dniu oprócz Dyrektora Szpitala Marcina Radzięty, uczestniczyli także pracownicy szpitala Z-ca Dyrektora ds. Technicznych Cecylia Kochańczyk, Główny Księgowy szpitala –Jakub Trojanowski, Przełożona Pielęgniarek Bożena Bugajska, a także licznie przybyli ordynatorzy, oddziałowe oddziałów szpitala oraz koordynator zespołów ratownictwa medycznego Andrzej Burnagiel. W uroczystościach nie zabrakło Józefa  Trybusa oraz Janusza  Kapeckiego z firmy ALFA sp. j. głównych wykonawców inwestycji oraz Juliana Hajduka – który koordynował pracę inspektorów nadzoru. Przypomnijmy:  Realizacja inwestycji obejmowała: budowę płyty lądowiska, wykonanie ogrodzenia, oświetlenia, instalacji elektrycznej, hydrantowej, budowie kanalizacji deszczowej, wykonaniu instalacji monitoringu. Zakres inwestycji obejmował również budowę drogi łączącej płytę lądowiska z istniejącą drogą wraz z placem manewrowym przy budynku pulmonologii oraz drogę dojazdowa do Ciepłej Sieni. Lądowisko usytuowane jest obok dotychczasowego miejsca przystosowanego do startów i lądowań śmigłowców na terenie szpitala. W odległości 1 metra od krawędzi lądowiska zainstalowane zostało oświetlenie krawędziowe lampami w kolorze białym, ze światłem rozproszonym, rozmieszczone w równych odstępach wzdłuż każdego boku lądowiska. Światła krawędziowe stanowią oznaczenie granicy pola wzlotów i jednocześnie ułatwiają utrzymanie orientacji przestrzennej podczas startów i lądowań śmigłowców w nocy. W ramach inwestycji wymianie uległo również całe oświetlenie uliczne oraz wskaźnik kierunku wiatru. Źródło: www.powiat.limanowa.pl