XVIII Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek

Rekordowa liczba 295. uczestników wypełniła śpiewem bożonarodzeniowych pieśni Limanowski Dom Kultury. Tradycyjnie o tej porze I LO w Limanowej zorganizowało XVIII Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek. W tym roku, ze względu na olbrzymie zainteresowanie imprezą, występy podzielono na dwie części: w pierwszej zaprezentowały się dzieci ze szkół podstawowych, w drugiej młodzież gimnazjalna i ze szkół średnich.
Występy oceniało jury w składzie: Halina Waszkiewicz-Rosiek, Halina Matras, Jolanta Szyler, Wincenty Curzydło i Janusz Guzik. Pani dyrektor I LO – Anna Mruk – powitała wszystkich gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz parlamentarnych, samorządowych i kościelnych. Popisy uzdolnionych dzieci limanowskiej ziemi  oklaskiwali: poseł RP Wiesław Janczyk, starosta Limanowski Jan Puchała, proboszcz Sanktuarium MBB w Limanowej Ks. Prałat dr Wiesław Piotrowski, wicewójt Gminy Limanowa Franciszek Bieda i członek  Zarządu  Powiatu  Mieczysław Uryga. Pani dyrektor podkreśliła wagę kultywowania tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, która tak mocno zakorzeniona jest w naszej narodowej kulturze chrześcijańskiej i w polskiej obyczajowości. W atmosferze betlejemskiej nocy, uprzedzając niejako rodzinną atmosferę wigilijnego wieczoru, pragnę w imieniu całej społeczności I LO złożyć życzenia, aby nadchodzące święta upłynęły w szczególnym nastroju, niech Dobra Nowina wyzwoli w nas to, co najlepsze, niech narodzony Chrystus obdarzy nas obfitością swoich darów i łask, niech umacniają się w nas więzi rodzinne i ludzkie, niech nadchodzące święta odmienią nasze życie na lepsze i potęgują doznania radości i jedności. - Tymi życzeniami zakończyła swoje wystąpienie pani dyrektor I LO Anna Mruk. Ksiądz prałat Wiesław Piotrowski wyraził uznanie dla I LO w Limanowej za kultywowanie pięknej tradycji kolędowania. Zwrócił uwagę na to, że polskie kolędy i pastorałki to nie tylko pieśni o walorach artystycznych, ale też utwory zawierające głęboką treść o tajemnicy wcielenia Syna Bożego, dzięki którym możemy umocnić  swoją wiarę. Po części oficjalnej scenę opanowały dzieci w strojach kolędników, aniołków, diabełków, pastuszków, gwiazdeczek i popłynęły dźwięki znanych i mniej znanych kolęd , pastorałek i świątecznych piosenek. Na tle przepięknej , nastrojowej zimowej scenografii zaprezentowali się najmłodsi uczestnicy konkursu. Jury miała nie lada kłopot z wyborem najlepszych wykonawców, gdyż poziom prezentacji był w tym roku bardzo wysoki, co podkreśliła  przewodnicząca pani Halina Waszkiewicz –Rosiek. W kategorii szkół podstawowych Grand Prix wyśpiewał zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku za wykonanie kolędy „Kolędnicy, wędrownicy”,  I miejsce – Zuzanna Wietrzyk z Zespołu Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej, II miejsce – zespół Wesołe Aniołki ze Szkoły Podstawowej w Kłodnem, III miejsce – Aleksandra Baczyńska z Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej. Wyróżnieni zostali: Karolina Szczurowska z Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydlnej oraz zespoły: MODERATO z Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej,  DZWONECZKI z Zespołu Szkół w Mordarce , grupa wokalno-instrumentalna ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku i zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Jurkowie. W drugiej części konkursu zaprezentowała się młodzież. Usłyszeliśmy różne interpretacje kolęd i pastorałek- od tradycyjnych , po rockowe, a nawet… hip-hopowe. Grand Prix otrzymał zespół CONSONANS z Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej, I miejsce – zespół MECHANIK z ZSTiO w Limanowej, II miejsce – zespół wokalno-instrumentalny z Publicznego Gimnazjum w Jodłowniku, III miejsce – duet Justyna Opyd i Ewelina Syjud z Gimnazjum w Szczawie. Wyróżnienia zdobyli: Aleksandra Semerda z I LO w Limanowej, zespół PASTERSKI PIESEŁ z I LO w Limanowej i Krystian Kubowicz z Zespołu Szkół nr 1 w Kasinie Wielkiej. Organizatorami  XVIII Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek byli: I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Urząd Miasta w Limanowej, Urząd Gminy w Limanowej i Limanowski Dom Kultury. Nad całością czuwali nauczyciele I LO: Urszula Janczy, Joanna Wójtowicz, Aneta Kulig, Jolanta Bugajska, Dorota Smoter, Justyna Kożuch, Kinga Jurowicz oraz uczniowie I LO. Dziękujemy sponsorom, dzięki którym mogliśmy obdarować wszystkich uczestników konkursu upominkami, a laureatów książkowymi nagrodami. Sponsorami byli: Rada Rodziców naszego liceum, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Urząd Gminy Limanowa, Urząd Miasta Limanowa, Bank Spółdzielczy w Limanowej, Drukarnia „Malinowa, Zakład WiR, Restauracja „Siwy Brzeg”, firmy „Wizpak”, „Plastuś”, „Graficom, „Wolimex”, frma transportowa „Kamil”, a także „Promesa”, hurtownia „Tip Top", wydawnictwo Macmillan, księgarnia językowa „Mentor” i sklep „Bobas”. Gratulujemy rozśpiewanym dzieciom, młodzieży i dziękujemy nauczycielom oraz instruktorom przygotowującym uczniów do konkursu. Źródło: I LO Limanowa