Jest już nowy radioprzemiennik na Górze Mogielica

W październiku br., ostatecznie został rozwiązany problem tzw. „białych plam” w łączności radiowej na mapach Powiatu Limanowskiego, czyli miejsc w których nie było zasięgu komunikacji radiowej. Ma to szczególne znaczenie jeżeli chodzi o komunikację pomiędzy dyspozytorem medycznym w Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej w Tarnowie a załogą karetki Pogotowia Ratunkowego w Powiecie Limanowskim.„Białe plamy” w komunikacji radiowej od dłuższego czasu były utrudnieniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Limanowej, gdyż zdarzało się, iż pojawiały się trudności w przekazywaniu informacji do dyspozytora medycznego oraz pomiędzy poszczególnymi zespołami pracującymi w terenie. Szczególnie w miejscach oddalonych najdalej od szpitala i dotychczasowego radioprzemiennika, czyli na terenach Gmin Mszana Dolna, Niedźwiedź i Kamienica, podczas komunikacji z dyspozytorem medycznym pojawiały się problemy z powodu zakłóceń. Dotychczasowy przekaźnik umiejscowiony na Miejskiej Górze w Limanowej nie spełniał do końca swojego zadania, ponieważ okoliczne góry ograniczały jego pracę. Gdy w 2012 roku, decyzją Wojewody Małopolskiego podjęto działania w kierunku integracji dyspozytorni medycznych, co wiązało się z przeniesieniem limanowskiej dyspozytorni do Tarnowa, natychmiast podjęto działania mające na celu wzmocnienie sygnału radiowego, a co za tym idzie - poprawę komunikacji drogą radiową. Wspólnie z Wojewodą Małopolskim podjęto decyzję, iż działania w tym kierunku sfinansowane zostaną z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W październiku 2012 roku rozpoczęto realizację planu umiejscowienia radioprzemiennika do prawidłowej komunikacji radiowej na górze Mogielica. W tym celu Szpital Powiatowy w Limanowej uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konsultanta ds. Łączności Radiowej w służbie zdrowia na realizację tego zadania, które w jego ocenie miało sens i było niezbędne dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Limanowskiego.Kolejnym etapem realizacji zadania były uzgodnienia z Wojewodą Małopolskim, Gminą Dobra, jak również z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. Ponadto wszelkie prace (ze względu na wysokość i bliskość granicy ze Słowacją) wymagały uzgodnienia kanału radiowego ze służbami ratowniczymi ze Słowacji, co również było czasochłonne. Następnym punktem realizacji tego przedsięwzięcia było przeprowadzenie procedury przetargowej, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania. Dopiero w październiku bieżącego roku ostatecznie udało się uruchomić nowy radioprzemiennik. W wyniku jego umieszczenia na górze Mogielica można zaobserwować zdecydowaną różnicę jeżeli chodzi o działania ratownicze, ponieważ w tym momencie komunikacja radiowa na terenie całego Powiatu Limanowskiego jest w 100% zapewniona. Warto zaznaczyć, iż w poprzednich latach były plany montażu radioprzemiennika w różnych lokalizacjach m. in. w miejscowości Glisne, jednak nigdy nie doszły one do skutku. Tym razem się udało. Nasze działania przyniosły nie tylko efekt dla pacjenta, ale jednocześnie znacznie ułatwiło pracę tarnowskim dyspozytorom. Ważne! Komunikacja radiowa to jedno z trzech mediów, którymi możemy się komunikować. Jest to najprostsza, a zarazem najstarsza i jednocześnie najpewniejsza (zwłaszcza w przypadku awarii sieci komórkowej, czy internetowej, czy też w przypadku braku zasięgu tych sieci) droga komunikacji pomiędzy karetką pracującą na terenie Powiatu Limanowskiego, a dyspozytorem w Tarnowie. Ciekawostką jest, że według pomiarów osób wykonujących montaż, gdyby wzmocnić odpowiednio sygnał tego radioprzemiennika, który się znajduje na wysokości 1 200 metrów n.p. m. moglibyśmy być słyszalni do połowy Polski. Jest to więc bardzo dobry prognostyk do działań na przyszłość. Poniżej prezentujemy zdjęcia ukazujące zasięg w komunikacji radiowej na obszarze Powiatu Limanowskiego  "przed"  i "po" umieszczeniu nowego radioprzemiennika na górze Mogielica. Kolor zielony oznacza dobry zasięg, natomiast kolor czerwony "brak zasięgu". Dotychcasowy zasięg:                         Zasięg po umieszczeniu nowego radioprzemiennika: Źródło: www.szpitallimanowa.pl