Debata o rynku pracy

18 października w Krynicy, w ramach szkolenia powiatowych rad zatrudnienia odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów trzech powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego z parlamentarzystami wszystkich opcji politycznych oraz ministrem pracy i polityki społecznej – Władysławem Kosiniakiem Kamyszem. Wywiązała się długa dyskusja dotycząca głównie rynku pracy i wciąż wysokiego w kraju bezrobocia. Samorządowcy byli ciekawi jakie są plany ministerstwa na nadchodzące lata, jeśli chodzi o programy aktywizujące zawodowo osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne. Wiele pytań padało także pod adresem parlamentarzystów. W dyskusji udział brali m.in. parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości: senator Stanisław Kogut, posłowie – Wiesław Janczyk, Piotr Naimski, Anna Paluch, prezydent Miasta Nowego Sącza - Ryszard Nowak, a także radna Sejmiku Województwa Małopolskiego – Marta Mordarska.
Parlamentarzystów pytano najczęściej o budowanie silnej grupy wspierającej w Warszawie inicjatywę szerszego, komunikacyjnego otwarcia Małopolski na cały kraj. Padały pytania o rzeczywiste i możliwe terminy realizacji inwestycji takich jak: szybka kolej z Krakowa do Nowego Sącza i na Ziemię Limanowską z nowoczesnym rozgałęzieniem w kierunku Gorlic, obwodnice miast, droga krajowa nr 75 z Brzeska przez Nowy Sącz do Krynicy i dalej do granicy państwa. Pytano również o powodzenie tzw. paktu sądeckiego, który przed kilkunastoma dniami został podpisany przez niemal wszystkich samorządowców i parlamentarzystów. Senator Stanisław Kogut, włączający się żywo w dyskusję zarzucił, że obecna koalicja PO-PSL centralizuje instytucje i wyprowadza z Polski powiatowej oddziały, delegatury i przedstawicielstwa. – Nie może tak być i nie ma przyzwolenia na to, że z Sądecczyzny zabiera się miejsca pracy opłacane z Warszawy. Zniszczono sądecki oddział Poczty Polskiej, limanowski oddział Głównego Urzędu Statystycznego, Karpacki Oddział Straży Granicznej, kilka dyspozytorni pogotowia ratunkowego, niszczony jest południowy zakład Cargo, teraz trwa likwidacja laboratoriów sanepidu. Na skutek tych działań setki ludzi utraciły już pracę i będą następni bezrobotni. Dokąd tak będzie? – grzmiał senator Stanisław Kogut. Tego samego dnia, z inicjatywy senatora Stanisława Koguta, posłanki Anny Paluch i radnej wojewódzkiej Marty Mordarskiej otwarto w Krynicy wystawę poświęconą pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Lecha Kaczyńskiego. Inaugurację wystawy swoją osobą zaszczycił minister z kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiej – Jacek Sasin.  (temu wydarzeniu poświęcona będzie odrębna informacja). Źródło: pis-grybow.pl