Godny jubileusz Kasiny Wielkiej

W sobotę i niedzielę (20-21 lipca 2013 r.) w Kasinie Wielkiej świętowano jubileusz 650 lecia lokacji wioski. Wspaniała pogoda i dobra atmosfera podczas imprezy sprawiła, że wszyscy uczestnicy, spędzając rodzinnie ten czas, bawili się wspaniale.
Każdy z przybyłych mógł znaleźć coś dla siebie. W sobotę po oficjalnym otwarciu uroczystości przez Wójta Gminy Mszana Dolna Bolesława Żabę oraz Przewodniczącego Rady Gminy Jana Chorągwickiego oficjalnie rozpoczęto obchody jubileuszu. Swoim krótkim koncertem obwieściła je orkiestra dęta Echo Zagórzan. Przez ponad dwie godziny na stadionie sportowym bawiły się dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Prowadzący zabawę zawodowy aktor Leszek Pniaczek wraz ze swoją ekipą przygotował wiele atrakcji dla najmłodszych. Nie zabrakło również emocji sportowych. Mecz piłki nożnej pomiędzy redaktorami Gazety Krakowskiej i reprezentacją Gminy przyciągnął wielu kibiców. Sportowa walka sprawiła, że było to ciekawe ale i przyjacielskie spotkanie. Wieczorem na estradzie wystąpiła młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej i Krystian Kubowicz, a następnie zespół „Berehynia” z Ukrainy oraz chór „Klapa Św. Nikola” z Chorwacji. Organizatorzy uroczystości zaprosili też „gwiazdę wieczoru”, którą tym razem był zespół Voyager. Do późnych godzin nocnych trwała zabawa ludowa na płycie stadionu. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Kasiny Wielkiej i okolic, a także zaproszeni na uroczystość goście bawili się wyśmienicie. Niedziela była głównym dniem uroczystości, która rozpoczęła się od mszy świętej dziękczynnej za 650 lat istnienia. Odprawił ją proboszcz parafii Św. Marii Magdaleny w Kasinie Wielkiej ks. Wiesław Maciaszek w koncelebrze z ks. Janem Zającem ze Śnieżnicy oraz naszym rodakiem OO. Erwinem Ceklarzem, który wygłosił kazanie. Przypomniał w nim głęboką wiarę naszych przodków i historię tworzenia się chrześcijaństwa w Kasinie Wielkiej – wyjaśnia Wójt, Bolesław Żaba. Po mszy św. wszyscy uczestnicy jubileuszu w asyście orkiestr oraz kompani honorowej straży pożarnej z Kasiny Wielkiej, a także pocztów sztandarowych: strażackiego i szkolnego udali się na główne miejsce uroczystości. Wspaniały barwny korowód przemaszerował na stadionie przed licznie zgromadzoną publicznością. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt oraz odegraniu i odśpiewaniu Hymnu Polskiego uroczystość otworzył Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba, który powitał przybyłych gości: Swoją obecnością zaszczycili nas: Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik, Senatorowie RP: Stanisław Kogut i Stanisław Hodorowicz, Posłowie na Sejm RP: Barbara Bartuś, Wiesław Janczyk, Anna Paluch, Andrzej Romanek, Arkadiusz Mularczyk, Andrzej Czerwiński, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, delegacje z zaprzyjaźnionych z Gminą Mszana Dolna samorządów, Wójtowie i Burmistrzowie: Janusz Piechocki - Burmistrz Miasta i Gminy Margonin, Janusz Potaczek - Wójt Gminy Niedźwiedź, Paweł Stawarz - Wójt Gminy Jodłownik, poprzedni Wójtowie naszej Gminy: Stanisław Potaczek i Tadeusz Patalita, przedstawiciele Zarządu Powiatu Kłodzkiego: Krzysztof Baldy i Kazimierz Drożdż, delegacja z Powiatu Limanowskiego z Przewodniczącym Rady Tomaszem Krupińskim, Wicestarostą Franciszkiem Dziedziną oraz członkiem Zarządu Mieczysławem Urygą, a tkaże Radni Powiatu, delegacja z Ukrainy z zastępcą Burmistrza Jarosławem Skobalo, delegacja z Chorwacji, Radni Gminy Mszana z Przewodniczącym Rady Janem Chorągwickim, dyrektorzy szkół i zakładów pracy oraz przedsiębiorcy z terenu Gminy Mszana Dolna, powiatu i województwa, sołtysi oraz wielu turystów, a przede wszystkim mieszkańcy Kasiny Wielkiej. Bolesław Żaba w okolicznościowym przemówieniu przypomniał historię i najważniejsze wydarzenia z dziejów Kasiny Wielkiej: „Dzisiejsza uroczystość dla mieszkańców Kasiny Wielkiej ma szczególny wymiar. Upływający jak rzeka czas dał nam sygnał o kolejnym wspaniałym wydarzeniu, jakim jest obchodzony wspólnie w ten lipcowy weekend, JUBILEUSZ- 650 lecia lokacji wsi Kasina Wielka. Pragnę bardzo serdecznie powitać wszystkich zaproszonych gości, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie na obchody Jubileuszu naszej zagórzańskiej miejscowości, mieszkańców Gminy Mszana Dolna, a w szczególny sposób witam społeczność Kasiny Wielkiej, która od dawna przygotowywała się do uczczenia święta swojej małej ojczyzny. Na tę okoliczność między innymi został wydany okolicznościowy folder z bogatą i ciekawą informacją o historii Kasiny wzbogacony ilustracjami i zdjęciami zagórzańskiego krajobrazu, a także atrakcyjnych miejsc. Ponadto na uwagę zasługuje konferencja naukowa zatytułowana - „650 lat wsi Kasina Wielka - historia i kultura” inaugurująca obchody Jubileuszu. Wszystkie jubileusze i rocznice nieuchronnie skłaniają i prowadzą do głębokich analiz, zadumy, refleksji nad latami, wiekami, które przeminęły, bo to pozwala poznać smak odnoszonych sukcesów i porażek. To także czas podsumowań dokonań lokalnych społeczności, które mobilizują do działania współczesnych liderów i grupy. 650 lat to kawał historii, tradycji, to lata wzlotów i upadków. W Gminie Mszana Dolna Kasina Wielka jest najstarszą miejscowością należącą do wielkiej rodziny góralskiej, stanowiącej wyodrębniony region jakim są górale „Zagórzanie”. Każdy człowiek, każdy z nas, chce znać swoją historię, tę dotyczącą rodziny, ale i miejsca, w którym się urodził i w którym przyszło mu żyć. Dlatego pyta gdzie zaczyna się historia, ale i początek naszej lokalnej ojczyzny, tej wrośniętej w przeszłość? Lata znacznego polepszenia sytuacji gospodarczej Kasina Wielka na ówczesne czasy zawdzięczała dobremu położeniu, szlakowi handlowemu prowadzącemu przez Węgry oraz wybudowanej w 1884 r. linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz. Te pozytywne zmiany, które poprawiły standard życia mieszkańców nie okazały się jednak wystarczające dla wszystkich. Dlatego pod koniec XIX wieku rozpoczął się dla wielu okres emigracji zarobkowej, szczególnie do USA, Brazylii, a nawet Australii i państw zachodniej Europy. Efekt tych wyjazdów i gospodarności mieszkańców Kasiny jest po dziś dzień zauważalny na każdym kroku. Po latach znacznego rozwoju nadeszły lata wojen i klęsk, szczególnie powodziowych, co bardzo negatywnie odbiło się na losach miejscowości i jej mieszkańców. Po zakończeniu II wojny światowej ludność nie poddała się i od nowa rozpoczęła budowę i organizację życia na tym terenie. Szczególnie duży nacisk położono na rozwój oświaty, służby zdrowia, powstają organizacje pozarządowe. Na szczególną uwagę zasługują takie fakty jak: budowa placówek oświatowych, ośrodka zdrowia, bazy sportowo- rekreacyjnej, remizy OSP, nowego kościoła, który jest już od lat świadkiem wiary i silnie zakorzenionej tradycji katolickiej tutejszej ludności i miłości kolejnych pokoleń ludzi, którzy tutaj rodzili się i odchodzili do wieczności. Powstaje wiele atrakcji turystycznych jak: trasy rowerowe, wyciąg narciarski, zostają wytyczone szlaki turystyczne. Aktualnie zgłoszone są lokalizacje tras narciarskich w Kasinie Wielkiej. Wielki wkład w kształtowanie życia kulturalnego w Kasinie ma orkiestra Dęta Zagórzan powstała w 1932r., która na stałe wpisała się w historię swojej miejscowości i jest jej chlubą oraz zespół regionalny Kasinianie – Zagórzanie, dzięki któremu zachowała się do dziś historia i tradycje, które są przekazywane młodemu pokoleniu oraz jednostka OSP założona w 1933 roku z inicjatywy Piotra Kaletki. Nie sposób podsumowując to, co zostało przez wieki i ostatnie lata zrobione w naszej miejscowości, zapomnieć o tych wszystkich, którzy odeszli i o tych, którzy są naszymi teraźniejszymi bohaterami”.  Na koniec oficjalnej uroczystości głos zabrali przybyli goście, którzy złożyli na ręce Wójta życzenia i gratulacje z okazji tak pięknego jubileuszu. Część artystyczna i festynowa zabawa kasińskiego święta rozpoczęła się od wspólnego wykonania dwóch utworów przez orkiestry dęte z Mszany Górnej, Kasinki Małej i Kasiny Wielkiej. Potem uczestnicy skosztować mogli potraw regionalnych przygotowanych przez sołectwa Gminy Mszana Dolna oraz panie z KGW poszczególnych wiosek dzięki finansom i organizacji Stowarzyszenia LGD „Piękna Ziemia Gorczańska” . W czasie konsumpcji smacznych i tradycyjnych potraw nad Kasiną Wielką pojawili się goście z nieba, czyli paralotniarze. Następnie na scenie wystąpiły cztery gminne orkiestry: Orkiestra Dęta OSP z Mszany Górnej, „Echo Gór” z Kasinki Małej, „Sami Swoi” z Kasinki Małej - Zagródca i gospodarze - „Echo Zagórzan” z Kasiny Wielkiej. Wspaniałe koncerty w ich wykonaniu słuchało i oklaskiwało bardzo wiele osób przybyłych na festyn. W niedzielne popołudnie na scenie wystąpili również nasi goście z Ukrainy: zespół „Berehynia”, zespół regionalny „Szczyrzycanie”, Chór „Klapa Św. Nikola” z Chorwacji, zespół regionalny „Limanowianie” oraz gospodarze - „Kasinianie - Zagórzanie”. Wieczór zakończył się zabawą taneczna pod gołym niebem. Wszystkim tym, którzy przybyli na uroczystość serdecznie w imieniu organizatorów dziękujemy. Słowa wdzięczności kierujemy również do służb porządkowych (Policji, Straży Gminnej, ochronie) ale przede wszystkim podziękowanie składamy druhom strażakom z jednostek OSP na terenie Gminy Mszana Dolna i strażakom z Kasiny Wielkiej, na których spoczął duży ciężar obowiązków. To dzięki Waszej pracy impreza była bezpieczna i wszyscy bawili się wspaniale.

red. Piotr Lulek

Źródło: www.mszana.pl