Wybory władz Zarządu PiS Powiatu Limanowskiego

 W dniu 26 listopada 2017 r. odbyły się wybory władz Zarządu Powiatowego PiS Powiatu Limanowskiego . Wybierano 4 osoby do Zarządu Powiatowego PiS. Wcześniej miejsca w Zarządzie Powiatowym uzyskali przewodniczący kół gminnych, którymi zostali: Piotr Stach, Kazimierz Jasiński, Agata Zięba, Wojciech Włodarczyk. W wyniku głosowania w którym uczestniczyło 71 osób na 101 uprawnionych, kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

Biedroń Grzegorz 8

Bukowiec Zofia 11

Filipiak Ewa 3

Wiesław Janczyk 34

Klimek Tadeusz 1

Uryga Mieczysław 14

Członkami Zarządu zostali wybrani: Grzegorz Biedroń, Zofia Bukowiec, Wiesław Janczyk, Mieczysław Uryga.

W drugim głosowaniu wybrano Przewodniczącego Zarzadu PiS Powiatu Limanowskiego.Kandydatem był WiesławJanczyk. Głosowało 69 osób, Janczyk Wiesław uzyskał 59 głosów, 10 głosów było pustych.

Stefan Hutek

Tagi: PiS Limanowa,